Terviseameti peaspetsialisti Aune Annus ütles Delfile, et suplusvee kvaliteet on praegu enamikes randades väga hea. Eelmisel nädalal oli veekvaliteet halvenenud vaid Valgas Pedeli paisjärve rannas ning veidi ka Vana-Pärnu rannas.

Sinivetikad Harku ja Kauksi rannas

Suur sinivetikate õitseng on Annuse sõnul tuvastatud Tallinnas Harku järves, kus hetkel ei soovitaks supelda. „Sinivetikate osas tasuks olla tähelepanelik ka Peipsi järve randades,“ lisas ta ja märkis, et eelmise nädala alguses oli suur õitseng Kauksi rannas.

„Vahepealsete veidi jahedamate ja vihmaste ilmadega võib olla sinivetikaid ka vähemaks jäänud, kuid samas võib nende lagunemise tagajärjel olla vees ikka veel toksiine,“ ütles ta. „Samuti võivad soodsate soojade ilmade korral tekkida uued õitsengud.“

Suplusvee kvaliteeti kontrollitakse vähemalt üks kord kuus kahe indikaatornäitaja alusel, milleks on kahe bakteri E.Coli ja soole enterokokkide hulk vees.

Mis ühele puhas, on teisele must

Kehtestatud on piirmäärad, mille ületamise korral loetakse proov nõuetele mittevastavaks, kuid samas ei tähenda see koheselt, et vesi oleks suplemiskõlbmatu. Enamus juhtudel on piirmäära ületamised väga väikesed.

„Must vesi on väga lai mõiste – oleneb inimesest,“ tõdes Annus. „Mis ühele tundub puhas, võib teisele tunduda must. Mõni inimene võib olla tundlikum vee ja seal elavate taimede ja loomade suhtes.“

Vee puhtuses on tema sõnul põhjust kahelda, kui vees on näha ohtralt mis tahes materjalist hõljuvaid esemeid, nähtav õlikile, vesi on tavalisest läbipaistmatum, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga või lähedal on võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid.