Tallinna heakorraeeskirja kohaselt võib mupo trahvida kinnistuomanikku, kes majaseintele omavoliliselt paigaldatud kuulutusi, reklaame, kritseldusi ja grafitit ei eemalda. Selliseid majaseinu, mille omanikele saab trahvi teha, leidub Tallinnas aga ohtralt: pisikesi kritseldusi on näiteks ka R-kioskite peal, segase sigri-migriga on kaetud Eesti muusika- ja tantsuakadeemia seinad. Eriilmelist grafitit leiab kõikjal kino Kosmose ümber.

Tõelise grafiti-paleena tõuseb esile aga linnale kuuluv Linnahall, mille kasutusõiguse on linn andnud USA firmale Tallinn Entertainment LLCIe-le. Meetritekõrgused maalingud linnahalli tagaseintel täienevad iga aastaga ning nii meenutavad sealsed pikad erineval tasemel grafititega kaetud betoonseinad omalaadset kunstinäitust. Tea, kas uue seaduse vastu või juba varemalt võib linnahalli taga lugeda ka sinna grafeeritud inglisekeelset sõnumit "Grafity is not a crime. It's art" ("Grafiti ei ole kuritegu. See on kunst").

Vaata fotogaleriid, kus asub Tallinnas "keelatud kunst"!