Kõige enam oli HIV-i nakatunuid Tallinnas - 112 inimest. Palju oli nakatunuid ka Ida-Virumaal, kus registreeriti 76 nakatumisjuhtu. Tartumaal registreeriti üheksa, Lääne-Virumaal neli ja Pärnumaal kolm nakatunut.

Kuude lõikes tuvastati enim HIV-i nakatumisi jaanuaris, kui nakatus 37 inimest. Märtsis oli nakatunuid 35, veebruaris ja aprillis 33, juunis 32 ja mais 23. Juulis on registreeritud juba 11 nakatunut.

Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 7896 inimesel, sealhulgas aids 338 inimesel. Tänavu on aids diagnoositud 23 inimesel, neist 12 elavad Narvas.