President allkirjastas seaduse eelmise nädala lõpus, ütles BNS-ile riigipea nõunik Daiva Ulbinaitė.

Leedu seim võttis 21. juunil vastu seaduse Teise maailmasõja ajal natside hõivatud ning hiljem nõukogude võimude valdusse jäänud juudi usuühenduste varade hüvitamisest 128 miljoni liti (37 miljoni euro) ulatuses.

Hüvitis makstakse kümne aasta jooksul välja erifondile, mille juhtimisorganiks on praegu Leedus tegutsevate juudi ühenduste esindajad. Raha sihipärase kasutamise üle teeb auditi valitsus.

Hüvitist saab kasutada ainult usulisel, kultuurilisel, hariduslikul ja heategevuslikul otstarbel. Samast summast eraldatakse 3 miljonit litti (870 000 eurot) juudi rahvusest isikute toetuseks, kes elasid Teise maailmasõja aastatel Leedus ning said okupatsioonirežiimide käe läbi kannatada.

Enne sõda oli Leedu koduks 200 000 juudile, ent 95 protsenti neist tapeti Saksa okupatsiooni käigus. Juudi kogukonna andmetel on juute praegu Leedu kolmemiljonilisest rahvaarvust 5000.