“Leiame, et õppekavati ühtse vastuvõtu võimalusi ja ohte ei ole seni arutatud tasemel, mis võimaldaks hinnata selle eeliseid või puudusi olemasoleva süsteemi ees. Puudub selgus, kas ühtne sisseastumiseksam on vajalik soovitud muudatuste tegemiseks,” arvasid kõrgkoolide rektorid kirjas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole

Rektorite nõukogu juhatus esitas ministrile 28. juuni koosolekul kokku lepitud ühised seisukohad ja ettepanekud kõrghariduse reformikava kohta. Rektorite nõukogu tegi ettepaneku mõõta üliõpilaste edasijõudmise tulemuslikkust õppeaasta, mitte semestri lõikes.

“Arvame, et süsteemi, kus peamiseks eesmärgiks seatakse õigustatult õppetöö kvaliteet, ei ole mõistlik sisse planeerida mehhanisme, mis hakkavad põhieesmärki survestama või sellele vastu töötama,” tegid rektorid ettepaneku võimaldada õppetöös enam paindlikkust ja loobuda sajaprotsendilisest õppekava täitmise nõudest.

Veel leidsid rektorid, et ei ole mõistlik keelata ülikoolis täiskoormusega õppimine andekal noorel, kes soovib oma õpinguid ise finantseerida.

Rektorite nõukogu seisukohtadega tervikuna saab tutvuda nõukogu kodulehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid