Herkel kirjutab, et suhteliselt väikesearvuline ja suuresti vabatahtlike tööl põhinev ühing on tegelenud piinamisohvrite abistamise ja toetamisega peamiselt Tšetšeenias. "Auhinna määratlemisel rõhutati ka komitee rolli kuritegude avalikustamisel, millega seisti vastu Põhja-Kaukaasias valitsevale karistamatuse sündroomile. Paljusid komitee poolt käsitletud juhtumeid käsitleti ka eelmisel aastal ENPA-s vastu võetud Põhja-Kaukaasia inimõiguste raportis."

Seega on Herkeli sõnul piinamisvastane komitee olnud Euroopa Nõukogu oluline koostööpartner. Herkel tõi välja, et Euroopa inimõiguste kohus on tervelt 160 juhul tuvastanud, et Põhja-Kaukaasias on rikutud inimeste õigust elule ja õigust mitte olla piinamise ohver. "Enamiku puhul neist juhtumitest järeldatakse, et Vene Föderatsiooni ametivõimude pingutused piisava uurimistöö läbiviimiseks pole olnud piisavad," kirjutas ta.

Herkel rääkis, et komitee nimel võttis Strasbourgis auhinna vastu Igor Kaljapin, kellel veel sel kevadel oli suuri sekeldusi Vene Föderatsiooni ametivõimudega. "Kaljapin peeti kinni seoses osalemisega tänavameeleavaldusel ning tema tegevust püüti kõigiti takistada. Viimasel ajal on rahvusvaheline tähelepanu komitee ja selle juhi Kaljapini tegevusele ainult kasvanud ning mingis mõttes võib Assamblee tunnustust võtta ka täiendava garantiina nende julgeoleku ja edasise tegevusvabaduse tagamiseks."

Herkel lisas, et esimene kord anti Euroopa Nõukogu inimõiguste auhind välja kaks aastat tagasi ja siis anti see organisatsioonile British Irish Rights Watch, mis on alates 1990. aastast tegelenud inimõiguste seisundi jälgimisega Põhja-Iirimaal.