"TV14 püüdis saada selgitust signaali edastamise lõpetamise kohta kohtu kaudu ja esitas hagi. Kohus tegigi 08. juunil 2011 määruse, et Starman peab TV14 signaali vaidluse lõpuni siiski edastama. AS Starman seda määrust ei täitnud," teatas TV14 juht Toomas Lepp.

"TV14 oli aprillis 2011 sõlminud lepingu, et müüa kanal uuele investorile. Investor, saades teada, et Eesti riigis on võimalik olukord, et börsiettevõte ei täida kohtumäärust, loobus edasistest plaanidest
investeerida ja tulla Eesti turule," lisas Lepp.

Starman on varem selgitanud TV14 oma võrgust väljaviskamist selle väikese vaatajate arvuga.

Starman: TV14 lõpetas oma programmi juba jaanuaris

"TV14 lõpetas omaette teleprogrammi edastamise selle aasta jaanuaris, dubleerides alates selles ajast üksnes Tallinna TV programmi. Kuna meie kaabeltelevisioonivõrkudes edastavate telekanalite arv on tehniliselt piiratud, siis ei olnud mõistlik kahte sama sisuga kanalit eetris hoida," selgitas Starmani juhatuse liige Indrek Ild kommentaariks.

"Vaatamata meie korduvatele palvetele ei ole meil olnud võimalik kohtuda telekanali TV14 uute investoritega, et veenduda kanali edaspidises jätkusuutlikkuses. Mis puudutab 8. juuni kohtumäärtust, siis selle on Starman vaidlustanud, kuid samas oleme jätkanud kanali edastamist meie digi-tv pakettides," lisas Starmani esindaja.