Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg kinnitas korduvalt: märgi paigaldamisega on tee omanik tarvitusele võtnud kõik abinõud liiklejatele kahju tekkimise ärahoidmiseks. Juristi üllatas ameti lakooniline vastus ning ta otsustas pöörduda kohtusse, kirjutab
.

Kohus otsustas, et ebatasase tee märk pole suurte aukude puhul piisav, üles tuleks panna ümberpõike märk või tee sulgeda.

Linn väidab, et määruse normid, kui suured võivad augud teedel olla, ei ole praktikas rahanappuse tõttu ellu viidavad.