Kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga aadressil Tartu maantee 1 seatakse võimalus ehitada kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone, teatas volikogu pressiesindaja.

Seal paiknes ka varem Eesti Kunstiakadeemia, mille amortiseerunud hoone on nüüdseks lammutatud. Detailplaneeringu kehtestamine tagab avalik-õigusliku ülikooli tegevuse jätkumise oma ajaloolises asukohas.

Abilinnapea Taavi Aas rõhutas, et Kunstiakadeemia peab enne planeeringu realiseerimist sõlmima kompensatsioonikokkulepped naabermaja korteriomanikega, kes on vaidlustanud nii kõrge hoone rajamise. Samas kinnitas Aas, et avaliku huvi seisukohast on tegu väga olulise planeeringuga ning lisaks linnaehituslikult väga väärika kohaga linna südames.

„Kavandatava hoone näol on tegemist avalikke huve teeniva olulise objektiga ning teatud juhtudel tuleb ühiskonna huvid indiviidi huvidest kõrgemale seada,“ märkis abilinnapea.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga ning teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“. Uus õppehoone võimaldab nüüdisnõuetele vastava ruumiprogrammiga akadeemial koondada õppetegevuse ühte hoonesse ning muuta seeläbi tingimused üliõpilaste ja õppejõudude jaoks paremaks. Hoone on paigutatud A. Laikmaa ja Gonsiori tänava nurgale nii, et selle juurde on võimalik rajada avalik linnaväljak, mida saaks kasutada ka loovaks tegevuseks või näituste korraldamiseks.

Projekteerimiseks korraldati avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, kus esimese preemia sai projekt ART PLAZA, autoriteks arhitektuuribürood SEA ja EFFEKT Taanist. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.