Kaevandamislubade andmise menetlemise peatamist põhjendades viitas ministeeriumi kantsler Rita Annus vastavas käskkirjas MTÜ Tuhala Looduskeskus esitatud Nabala maastikukaitseala moodustamise ettepanekule ning sellesse piirkonda jäävate lubjakivimaardlaga seotud täiendavatele uurimistöödele, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Kui keskkonnaministeerium loobub ettepanekus esitatud ala kaitse alla võtmise edasisest menetlusest, saab kaevandamislubade andmise menetlus jätkuda," seisab Annuse poolt 8. juunil allkirjastatud käskkirjas, mis saadeti ka Nabalas lubjakivi kaevandamisest huvitatud Paekivitoodete Tehas OÜ-le, AS-ile Kiirkandur ja AS-ile Riverito.

„Juhul, kui kaitse alla võtmise menetlus jätkub, siis on kaevandamislubade andmise menetlus peatatud loodusobjekti kaitse alla võtmise küsimuses otsuse tegemiseni."

Keskkonnaminister Keit Pentus viitas täiendava uurimustöö tegemisest loobumist kommnteerides kuni 2015. aasta märtsini jõus olevale koalitsioonileppele, millesse on nii Tuhala nõiakaevu kui ka Nabala karstiala hoidmine sisse kirjutatud.

Kiili, Saku, Kose ja Kohila valla inimesi liitva Nabala keskkonnakaitseühingu juhatuse esimees Tanel Ots märkis, et kuigi kaevelubade menetlemise peatamise üle võiks kohalikud rahulolu tunda, suhtutakse asjade käiku siiski ettevaatlikult, sest tegu võib olla järjekordse poliitilise hämaga.

Ots märkis, et põhjust muret tunda tingib asjaolu, et vahetult pärast viimaseid riigikogu valimisi heaks kiidetud ehitusmaavarade arengukavasse on Nabala lubjakivivarud aktiivsena ehk siis kaevandamisele kuuluvatena sisse kirjutatud.