“Kohalikel valimistel hääletamissõigust omavad, kuid ainult vene keelt oskavad välismaalased on väljendanud pretensioone, sest ei suuda eesti keele mittetundmise pärast kandidaatide nimekirja lugeda ning seetõttu on neil raske oma hääletamisõigust realiseerida,” ütles linnasekretär ja valimiste linnakomisjoni esimees Tõnu Uustalu ajalehele Sillamjaeski Vestnik.

Tema hinnangul peaks riik antud küsimuses olema järjekindel. Kui antud omavalitsuses vähemalt viis aastat elavanud mittekodanikele antakse õigus hääletada sõltumata sellest, kas nad oskavad eesti keelt või ei, tuleks kaaluda ka võimalust tõlkida kandidaatide nimekiri vene keelde.

“See puudutab neid omavalitsusi, kus valdav enamus alalisi elanikke räägib vene keelt,” lisas ta. “Sillamäel on neid mõne hinnangu kohaselt 97 protsenti elanikest.”

Uustalu sõnul tugevdaks kohalike valimiste kandidaatide nimekirjade tõlkimine vene keelde nende inimeste lojaalsust Eesti riigi suhtes ning aitaks kaasa nende integreerumisele. Kuna riigikogu valimistel on aktiivne valimisõigus vaid kodanikel, jääksid need nimekirjad tõlkimata.

Linnasekretäri sõnul pakub praegune olukord kohalikel valimistel teatud petmisvõimalusi. Jaoskonnakomisjonid täheldasid, et mõni eesti keelt mitte oskav valija kasutas õigust kutsuda hääletuskabiini teine valija, kes tal aitaks nimekirja tõlkida. See on seaduslik, kuid keegi ei tea, mis nõu säärane abiline valijale kabiinis tegelikult annab, kirjutas ajaleht.