„Tartu mnt 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering annab võimaluse ehitada alale kunstiakadeemia uus õppehoone,“ ütles abilinnapea Taavi Aas. „Tegemist on linnaehituslikult väga väärika kohaga linna südames ning avaliku huvi seisukohast väga olulise planeeringuga.“

Detailplaneeringuga seatakse võimalus ehitada Gonsiori ja Laikmaa tänava nurgal asuvale alale Eesti Kunstiakadeemia tarvis kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone. Seal paiknenud Eesti Kunstiakadeemia amortiseerunud hooned on nüüdseks juba lammutatud.

Aasa sõnul peab Eesti Kunstiakadeemia enne detailplaneeringu realiseerimist alale nii kõrge hoone rajamise vaidlustanud naabermaja korteriomanikega kompensatsioonikokkulepped sõlmima. „Sinna kavandatava hoone näol on tegemist avalikke huve teeniva olulise objektiga ning teatud juhtudel tuleb ühiskonna huvid indiviidi huvidest kõrgemale seada,“ selgitas Aas.

Detailplaneeringu eesmärgiks on tagada avalik-õigusliku ülikooli tegevuse jätkumine ajaloolises asukohas. Uude õppehoonesse on võimalik mahutada tänapäeva nõuetele vastav ruumiprogramm, mis võimaldab koondada kogu akadeemia õppetegevuse ühte hoonesse ning seeläbi õppetingimused üliõpilaste ja õppejõudude jaoks paremaks muuta.

Kunstiakadeemiale uue õppehoone kavandamisel on aluseks võetud rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud projekt ART PLAZA, mille autoriteks olid arhitektuuribürood SEA ja EFFEKT Taanist.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Eesti Kunstiakadeemia. Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 12. augusti 2009 korraldusega ning võeti vastu mullu 6. oktoobri istungil ning oli peale vastuvõtmist 1.-15. novembrini avalikul väljapanekul. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.