Projektide raames tehakse ettevalmistusi renoveerimistöödeks, korraldatakse ka mitmeid näitusi. Toetust uuringuteks, renoveerimisprojektide ja eritingimuste koostamiseks ning restaureerimistööde teostamiseks jagus kümnele mõisakoolile – Roosna-Alliku, Ruila, Aruküla, Illuka, Voltveti, Albu, Väikemõisa, Suuremõisa, Maidla ja Puurmani. Selleks otstarbeks eraldab ministeerium kokku 69 288 eurot. Lisaks toimub ministeeriumi toetusel ka mõisakoolide projekteerimise ja järelvalve alane õppepäev OÜ Mõisaprojekt eestvedamisel.

Lisaks hoonete korrastamisele ja selleks ettevalmistuste tegemisele toetab kultuuriministeerium ka mitme ajaloonäituse ning mõisaid tutvustavate infomaterjalide koostamist. Ajalooarhiiv jätkab mõisakoolide ajaloo tutvustamist ja näituste koostamist. Suve silmas Toetust jagus ka Mõisakoolide Ühenduse projektile, mis on seotud mõisakoolide ettevõtmistega turismihooajal.

18 661 euroga toetab Kultuuriministeerium MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus tegevust. See ühendus on ellu kutsutud, et aidata kaasa mõisakoolide riikliku programmi elluviimisele, eesmärk on ka mõisakoolide ja omavalitsuste ühendamine ning nendevahelise koostöö edendamine, et mõisakoolid areneksid kaasaegse õpikeskkonnaga haridusasutusteks.

Mõisakoolide riikliku programmi eesmärk on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise.