“Artiklis, mis kajastas meie kliendi juhtumit, esines kahjuks faktiviga. Nimelt võttis Veronika (nimi muudetud) meilt 2008. aastal küll laenu 8 000 krooni, kuid tagasi pidi maksma 10 875, mitte 12 000 krooni, nagu oli artiklis märgitud. Kliendiga on meil pidev kontakt püsinud ning oleme püüdnud tema olukorda arvestades igati vastu tulla. Eelmisel aastal vähendasime tema laenu viiviseid 2/3 võrra,” teatas Laurimäe.

„Meil on väga kahju, et antud inimene on raskesse olukorda sattunud ja võlgnevuse tõttu jäänud ilma oma kodust ning kaotanud tervise, kuid usume siiski, et vastutust juhtunu eest ei saa Credit24 õlule panna. Seda enam, et kodu müügiga kaeti AS Swedbanki hüpoteek, mitte meie laen, mida klient tasub väikeste osade kaupa, vastavalt võimalusele.“

„Meie laenud on väga läbipaistvad ja kogu tagastatav summa on kliendile ka teada, mistõttu ei saa see talle hiljem üllatusena tulla. Meie kodulehel on kirjas laenutingimused, millega peab kindlasti tutvuma enne laenu võtmist. Lõpliku laenuotsuse teeb laenaja siiski ise. Credit24 jälgib head tava, et viivise summa ei ületaks laenu põhiosa suurust. Kliendil tuleb siiski arvestada, et iga võetud laen on reaalne kohustus, seda tuleb mõista ja hilisema tagasimaksmisega peab arvestama,“ lisas Laurimäe.

„Sellise olukorra vältimiseks, paneme kõigi inimeste südamele, et nad makseraskustesse sattumise korral kohe laenuandjaga ühendust võtaksid. Kui võlgnik on oma olukorrast aegsasti teavitanud, on alati võimalik saavutada mõlemale poolele vastuvõetav kokkulepe. Meie kui laenuandja sooviks pole kindlasti see, et klient keerulisse finantsolukorda satuks ja võlgu jääks.“

„Juhul, kui võlg on laenuandja poolt üle antud inkassofirmale, peab viivise peatamiseks ja maksegraafiku sõlmimiseks inkassoga pidevalt kontakti hoidma. Kui klient sõlmib inkassoga kokkuleppe, millest ta kinni peab, siis üldjuhul viivist kogu ulatuses temalt tagasi ei nõuta. Juhul, kui inkassofirmaga ühendust ei võeta või sõlmitud kokkulepetest kinni ei peeta, kasvavad viivised edasi, mille tulemusena suureneb ka võla kogusumma,“ lõpetas Laurimäe.