„Eesti on liitudes Euroopa kõrgharidusruumi ja Bologna protsessiga võtnud endale kohustuse suurendada meil õppivate välistudengite arvu. Isikuvastaseid kuritegusid rassi, soo ja religiooni alusel tuleb taunida kõrgemal tasemel. Rünnakud välistudengite vastu vähendavad meie kõrgharidussüsteemi atraktiivsust välistudengite silmis ning heidavad halba varju meie riigi rahvusvahelisele mainele,” ütles EÜL-i juhatuse esimees Maris Mälzer.

Seoses rünnakuga teeb EÜL siseministeeriumile, sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile järgmised ettepanekud:

  • Ministeeriumid peaks kaaluma tegevuskava koostamist, mille eesmärk on suurendada sallivust Eesti ühiskonnas.
  • Ministeeriumid peaks kaaluma tegevuskava koostamist, mille eesmärk on tagada välistudengite turvalisus nende Eestis õppimise aja vältel.
  • Ministeeriumid peaks asuma rakendama möödunud aastal Euroopa Nõukogu rassismi- ja sallimatuse vastu võitlemise komisjoni (ECRI) poolt tehtud ettepanekuid hakata põhjalikult uurima rassistlike kuritegusid ja nende kohta eraldi infot koguma.

Aprillis sattus Tartus rassistliku rünnaku ohvriks Tartu ülikooli doktorantuuris õppiv Kameruni noormees.

Eesti Üliõpilaskondade Liit avaldas suhtlusportaalis Facebook, et sama tudeng on ka varem kallaletungi ohvriks langenud ning ta on nüüd otsustanud oma õpinguid mujal jätkata.