Põhja-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Sirje Piirsoo ütles Delfile, et kell 13.43 tulnud teate kohaselt on 100 meetri kaugusel põlevatest lipumastidest hoone, mille lähedal on kemikaalid.

Olukorra muutis ohtlikuks tugev tuul. Tulekahjule reageerisid kõrgendatud väljasõiduastme järgi päästemasinad ja paakautod Kose, Kehra, Assaku, Kaiu, Rapla ja Ardu komandodest ning Ida-Harju vanemoperatiivkorrapidaja. Esimesena kohale jõudnud Kose komando päästemeeskond hindas tulekahju ulatust ja leidis, et oht kemikaalidele puudub.

Suurem osa päästejõude pöördus teelt komandodesse tagasi. Põlevat lipumastihunnikut kustutasid päästemeeskonnad Kose, Kehra ja Kaiu komandost.

Kell 14.16 oli päästjatel tulekahju lokaliseeritud ja kell 14.52 likvideeritud. Inimesed õnnetuses kannatada ei saanud. Tulekahju tekkepõhjus esialgsel hinnangul on hooletus lahtise tulega.