Konverentsi rõhuasetus on inimestel, kes süstivad narkootikume ning kes on peamiseks riskigrupiks HIV levikul Ida-Euroopas. Konverentsi ühe väljundina peaksid valmima soovitused Euroopa komisjonile, Euroopa riikide valitsustele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele ning initsiatiividele, kuidas tõhustada riikidevahelist koostööd.

Konverentsi „HIV in European Region – unity and diversity“ korraldab Tervise Arengu Instituut koostöös Euroopa Liidu tervise ja tarbijaküsimuste rakendusametiga (EAHC), ÜRO narkomaania ja kuritegevuse büroo (UNODC), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC), Euroopa Haiguste Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO HIV- ja aidsivastase programmi (UNAIDS), Põhjamõõtme rahvatervise ja sotsiaalse heaolu partnerlus (NDPHS) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Konverentsi põhirahastaja on Euroopa Liidu Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet.