Kas te olete pärast internetis solvavate kommentaaride ja isegi tapmisähvarduste lugemist “kapist välja tulemist” kahetsenud?

Ei, ma ei ole midagi kahetsenud. Kapis elamine on rõhuv ja iga inimest sisemiseselt sedavõrd sööv, et see on märksa hullem psühholoogiline pinge, kui olla kapist väljas. Ma pean õigeks, et inimene on see, kes ta on. Minu jaoks ei ole seksuaalsus inimlikkuse seisukohast tähtis. Inimene on inimene ja see on kõige olulisem.

Kui te väidate, et homoseksualistid on samasugused normaalsed inimesed nagu kõik teised — siis kas samasugused normaalsed on ka pedofiilid, nekrofiilid, zoofiilid jne? Ja kui ei — siis miks?

Ei ma ei väida seda, et pedofiilid, nekrofiilid ja zoofiilid on üldse võrreldavad homoseksuaalsete isikutega. Need on täiesti erinevad terminid ja see on samalaadne võrdlus kui küsida kas kuu ja päike on ühesugused. Tehke terminoloogia endale selgeks ja saate palju targemaks. Pedofiilia, nekrofiilia ja zoofiilia osas on oluline, et nendel juhtudel ei ole tegemist vabatahtliku suhtega — ühe osapoole nõusolekut selliseks suhteks ei küsita. Võrdlus homoseksualismiga on kohatu ja aktsepteerimatu.

Selline küsimus: kas geiaktivist tähendab midagi pedede õiguste eest võitleja või nii? No ja mis õigusi pededel vaja on?

Esiteks ei ole tegemist mingite pededega vaid samaväärsete kodanikega nagu on seda kõik heteroseksuaalsed kodanikud. Sõna pede on solvav, see on omistatud homodele nõukogude aja mentaliteedist. Ma võitlen ja seisan võrdsete õiguste eest ja võrdse kohtlemise eest. Need on õigused, mis on antud igaühele ja peaksid olema riigi poolt tagatud — paraku täna Eestis need veel ei ole.

Tere! Kas Teie hinnangul on geid seksuaalvähemus või ei? Kui ei, siis kuidas Te ise määratleksite geide sotsiaalse positsiooni? Tänan!

Sotsiaalses mõttes on geid seksuaalvähemus, sest valdav enamus ühiskonnast on ju siiski heteroseksuaalsed. Homoseksuaalsuse põhjuseid ei teata tänaseni, on mitmeid arvamusi, kuid selgeks on saanud üks fakt — et homoseksualism ei ole nakkushaigus ega inimese vaba valik. Samuti ei ole millegi teadlikult valitava harrastuse või elustiiliga, need on stereotüüpsed arusaamad, mida on raske muuta. Reeglina on sellised arvamused ajendatud vähesest haritusest.

Kuidas see asi ikkagi käib? Et ma käin mõnikord ühissaunas onju. Kas ma saan ennast turvaliselt tunda? Ja miks ma ei võiks naistega ühes saunas käia? Miks minu õigusi rikutakse?

Mina käin ka naistega ilma probleemideta saunas. Ei näe probleeme.

Kui Te avastasite, et Teie ihaldusobjektideks on samasoolised, kuidas see mõjus alguses Teile? Pean silmas seda, kui palju oli kahtluseid, kõhkluseid ja kas ka masendust, depressiooni ja kui kaua läks selleni, et endale ja teistele seda tunnistada?

Aega läks ca 3 aastat, see ei olnud tore aeg, kuid ühel hetkel ma taipasin, et olen see, kes ma olen. Ma ei oska elada vales ja pean õigeks seda, et inimene on aus iseenda vastu, seejärel on kõik muu ka kergemini saavutatav, sest sa ei ela pideva enese mahasurumise eesmärgil ja valede maailmas. Mõju oli positiivne.

Kuna Teie olete aktivist, siis Te peaksite olema kursis ka meie riigis ja ühiskonnas valitsevate meeleoludega sellel teemal. Kas Te peate õigustatuks (lähtuvalt nendest meeleoludest) korraldada paraade ja tegeleda agressiivse propagandaga, saavutamaks oma õigustele ja nõudmistele heakskiit?

Andke mulle andeks, aga senikaua, kui selline homofoobsus Eestis jätkub, siis jah, ma pean vajalikuks neil teemadel rääkida, seda kasvõi oma elu hinnaga. Mina elan täna ja praegu, mitte kümne aasta pärast, kui Eesti ühiskond on võib-olla muutunud. Geiparaad toimus viimati 2007. aastal. Enam ei ole geiparaad vaid vabaõhukontsert — kas Te tahate öelda, et geid ei tohi mitte midagi siin riigis teha, ilma et heteromaailm seda propagandaks ei tituleeriks? Mina nii ei arva. Üle maailma on geiparaadid muide ühed kõige suuremad ja lõbusamad linnarahva meelelahutusüritused. Kas Te olete kuulnud, et geid oleks vastu ühelegi hetero peole — ei ole. Propageerimises süüdistamine on üks kõige levinumaid ja kulunumaid arvamusi, mis on ajendatud sellest, et heterodel on hirm, et geid äkki pööravad kedagi ka geiks. Ei, geid ei pööra kedagi geiks — sa kas oled või ei ole, ja nii lihtne see ongi.

Ja seoses eelmise küsimusega, kui tõenäoliseks Te peate seda, et armastust, lugupidamist ja respekti on võimalik nõuda?

Geid nõuavad enda aktsepteerimist sellistena nagu me oleme, mitte tagakiusamist, diskrimineerimist jms.

Miks Sa ennast propageerid? Kuidas ma saaksin oma lapsi ja lapselapsi kaitsta maailmavaate eest, mis minu arvates viib selleni, et Eesti rahvas ei ole enam jätkusuutlik?

Eesti rahva jätkusuutlikuse panemine minu õlgadele on absurd, geide olemasolu, geidest rääkimine ja geide aktsepteerimine ei vähenda kuidagi Eesti rahva jätkusuutlikkust. Siinkohal tuleb heterodel endal vaadata peeglisse, geid sünnivad samuti heterosekusaalsest suhtest. Lõpetage seksimine ja kõik Teie probleemid ongi lahendatud.

Palun esitage mulle konkreetsed argumendid, kas raamatu/filmitegelaskuju Arno Tali oli homoseksualist — kas tegelaskuju ise väitis seda, kas raamatus/filmis toimus nimetatud isikul seksuaalvahekord mehega? Mis argumendil teie väide baseerub? Miks te solvate selle väitega kogu rahvust? Kui eesti rahvas kaebab teid antud väite najal kohtusse ja nõuab rahalist kahju, kas olete nõus seda maksma?

Arno oli esiteks kirjanduslik tegelane, see mida mina arvan, võin ma ka vabalt välja öelda.

Miks pole te andnud kohtusse neid meediaväljaandeid, kes avaldavad viha õhutavaid kommentaare? Miks piirdute vaid kommentaatoritega?

Kust Te teate keda mina olen kohtusse andnud või keda mitte? Küll aeg annab arutust sel teemal. Hea tava kohaselt ma enne kohtuotsust ei kommenteeri ka nende isikute nimesid kes on kohtusse juba antud.

Mind huvitab, miks te soovite inimesi vaikima panna… Ma olen täiesti tavaline naine, kes ei pea homosuhetest mitte midagi ja julgen öelda, et põlgan seda ja pean seda täiesti ebaloomulikuks, ja mitte keegi ei suuda panna mind teisiti mõtlema! Miks te soovite jõuga omi arvamusi ja tegusid, mis erinevad väga üldsuses levinud arusaamast, propageerida? Ma olen tõeliselt hirmul teiesuguste maailmaparandajate pärast ja seda põhjendatult — mul on kaks poega 16- ja 18-aastased, ja kui nad juhtuvad sellise jõulise tahtega homo meelevalla alla, kes kinnitab, et nii on õige ja nii peabki kõik moodsas maailmas käima, siis ma ei tea millised võivad olla tagajärjed…

Ja mis Te siis teeksite kui Teie lapsed satuvad juhuslikult geiparaadile Stockholmi, New Yorki või Londonisse? Saage aru, et 21. sajandil ei ole võimalik lapsi kasvatada klapid peas ja kõrvad lukus. Teil on oma arvamus ja seda ei püüagi keegi muuta. Targa inimesena Te kuulate jutu ära ja panete kuuldu endale kõrva taha, et näe, on ka teistsuguseid inimesi. Geisuhetes ei ole mitte midagi halba ega paha — see on kahe inimese vaheline armastus ja nende vaba tahe. Ma ei leia, et kellelgi, isegi Teil, kel on oma arusaamad, mis õige, mis vale, oleks õigust tulla mulle ütlema kuidas mina pean oma elu elama või kuidas oleks üks õige suhe — oluline on, et inimene oleks inimene ja et ta oleks siin riigis õnnelik. Seda ei saa Te keelata, mitte kellelegi ei saa keelata olla õnnelik.

Mis loom on geiaktivist? Sellist asja pole olemas. Või on? Kas siis on olemas ka heteroaktivist?

Küsige oma mõttekaaslaste käest, kes sellise tiitli on välja mõelnud, mina seda endale tiitliks pole võtnud.

Kas välistad elu lõpuni naise võtmise?

Jah

Kes on ilusaim mees Eestis?:))

Eestis on palju ilusaid mehi, uskuge mind. Minu tutvusringkonnas pole ühtegi mitte ilusat meest.

Tubli, et võtsite ette kohtutee. On aeg pöörata tähelepanu sellele, et sõnade eest tuleb vastutada.

Täpselt nii. Küsimus ei ole rahas, vaid küsimus on selles, et inimesed peavad aru saama, et oma sõnade eest tuleb vastutada nagu ka tegude eest. Hetkel on see töö riigi ja politsei poolt tegemata, eks ma siis teen seda ise.

Küsimus — kui sooviksin laimava endise kliendi kohtusse kaevata, kas võtaksite töö vastu?

Töö on töö, sõltub probleemist, ma teen asju südamest ja õigluse tunnetusest, mitte eesmärgiga kaevata kedagi kohtusse.

Lisan juurde, et me abikaasaga taunime gayde kiusamist ja kasvatame oma lapsi vaimus, et kõigil on õigus vabale valikule.

Tänud Teile, kunagi Teie lapsed tänavad Teid sellise maailmapildi kujundamise eest nagu minagi.

Geidele polegi vaja mingit paraadi! Olen ise gei ja ei salli neid geiaktiviste… Need aktivistid ei lase mul rahulikult ja vaikselt oma elu elada… Alati mingeid paraade vaja.. aja oma asja omaette omas kodus, mitte tänaval.. Ma saan aru, et seda teemat on vaja laiemale rahvale rohkem selgeks teha, aga on ka palju paremaid mooduseid!

Tule ja tutvusta siis neid.

Kas solvajatele nõude esitanud juriidiline isik — osaühing Õigus ja kord (reg nr 10992623) on HOMO? Või laieneb juhatuse liikme solvamine automaatselt juriidilisele isikule?
Lugege kiri veelkord läbi, siis saate ka ise vastuse oma küsimusele.
Miks ei julgetud oma (eraisiku) nimel nõuet esitada? Kas põhjusel, et OÜ-d on lihtsam kohtuvaidluse kaotuse või pankroti korral likvideerida?

Ei mõista Teie väiteid.

Miks alustati kohtuvaidlust ilma pädeva esindajata, kes suudaks viia asja riigikohtuni? Kas pole ühtegi vandeadvokaati, kes sooviks esindada HOMO või on juhtum nii nõrgal alusel, et esimesest astmest kaugemale ei jõua?

See on minu vaba valik ja olge päris rahulik nii minu õigusteadmistes, kui ka vajaliku advokaadi leidmise küsimuses.

Mis tunded teid valdaksid, kui naisterahvas teid suudelda üritab?

See on minu intiimelu, mida ma ei kommenteeri.

Kas Eestis ei tohi siis inimene oma seisukohta välja öelda? Mina arvasin, et on sõnavabadus.

Tohib, aga mitte solvavalt ja teise isiku au riivates ja tapmisega ähvardades. See on absurdne ja tegemist on minu jaoks kuriteoga.

Kas Te ei arva, et geide arvukus kasvab ja inimkond sureb lihtsalt välja?

Ei

Kuskohast te saite solvajate ip-aadressidele vastavad nimed ja või aadressid?

See on teave, mida saab teada läbi kohtumenetluse.

Kui suur peaks lastetusmaks geidele olema ?

Sellist maksu ei ole võimalik seada, kui palju siis peaksid heteropered, kes lapsi ei saa, maksma lastetusmaksu? Tegelege mõistuspäraste asjadega, mitte ulmevaldkonda kuuluvatele küsimustele vastuste otsimistega.

Kas on üldse mõtet jännata kogu selle kohaliku, juba isegi liiga silma torkama hakkava ida-euroopa saastaga; oma närve, energiat ja finantse kulutada. Tule vabasse Euroopasse ja ei mingit probleemi.

Olen mõelnud, kuid kui keegi midagi siin ei muuda, siis ei juhtu iseenesest ka midagi. Euroopasse on tehtud mulle mitmeid ettepanekuid tulla, tänaseni olen jäänud kodumaale truuks.

Kindlasti on sinu elus palju rõõmu, kuid tahaksin küsida, kas oled tundnud ka millestki puudust olles gei?

Tahaksite küsida või küsite? Siiani ei ole täheldanud, et oleks millestki puudust — võib-olla kohati on puudus hingerahust, sest kui sa loed neid kommentaare, siis saab selgeks, et kõikide suhtumist geidesse muuta on raske, tuleb teha oma valikud.

Olen ise peaaegu homofoob, kuid saan Teist aru, et teil on tunded-mõtted ja vajadused teistsugused. Aga ma ei ole nõus, et Te räägite sellest, kui täiesti normaalsest asjaolust. Kuidas kommenteerite — kas tegemist on normaalse inimtüübiga. Kui jah, siis millele te tuginete- artikkel, teadustöö vms….

Ma pean end sama normaalseks kui Teie ilmselt ennast peate, minule sellest teadmisest piisab, mulle ei ole vaja teaduslikku uuringut, et tuvastada, et ma olen normaalne, seda on Teile vaja.

Kas teid ei morjenda, et piibliõpetuse järgi ilmselgelt teil peale surma taevasse asja pole?

Ma ei usu Jumalasse, usun iseendasse. Kuigi ma usun, et on olemas nn eluväline elu ja midagi peale surma toimub, kuid ma jagan ka seisukohta, et igaühel on siin elus oma kindel eesmärk. Seda, kes saab taeva või mitte, ei tea me enne, kui oleme Peetruse ees.

Kui te Saudi Araabias elaksite, kas te suruksite ennast kappi tagasi, kartes oma julgeoleku pärast?

Ma ei ela Saudi Araabias, aga mul on seal tuttvaid küll.

Reimo Mets, millisel alusel te liigitate sõna “pederast” sõimusõnade või solvangute hulga?

Aga kuhu siis veel?

Ok, ma siis ikkagi küsin… Kas teie arvates, hr. Mets, muudab see kohtuasi Eesti elanikkonna suhtumist homodesse…positiivsemaks!?

See õpetab loodetavasti osa ühiskonnast, usun, et inimesed hakkavad mõtlema enne, kui nad must valgel midagi kirja panevad, kas see on ikka OK või mitte. Kuna tänaseni ei ole mitte mingit karistuslikku sanktsiooni sellise tegevuse eest ette nähtud, siis see on viinud sõimu ja solvangute ohjeldamatu vohamiseni.

Kui raske on nn “kapist välja tulla”? Kuidas suhtusid sellesse perekond, tuttavad? Kaotasite palju sõpru?

Ei, pigem võitsin.

Kuidas sa jõudsid järeldusele, et oled gei ja kui vanalt? Kas see oli valus teadmine sulle ja su lähedastele?

Ma ise olin veendunud 100% kui olin 15-16 a vana, enne seda oli kahtluste aeg.

Kas kõik kohtusse kaevatud on sellest teadlikud ja on olnud teiega kontaktis või peab mõni veel värisema ootuses, et tema tagasihoidlik anonüümne kritseldus maksab talle kohtutee?

Üks kodanik pole kirja vastu võtnud, tema saab kohtu kaudu teada, et on kohtusse kaevatud.

Uudishimu mind ükskord tapab, kuid küsin ikkagi — Kas Teil on elukaaslane?

Minu eraelu pole teemaks avalikkusele.

Mulle ei meeldi üldse kui gayd korraldavad igasugu paraade ja tahavad muidu ka avalikkuse tähelepanu saada. Olen ise orientatsioonilt ka gay, aga meespartnerit mul pole, kuna tean, et see tekitaks tagasipöördumatuid komplikatsioone ennekõike lähedastega. Seepärast olen “kapis” ning psüühiliselt on see koormav ja masendav. See on aga sättumus, mida tundsin juba murdeeast saadik ja ei saa sinna midagi parata. Lihtsalt ei erutu naisega koos olles, olen kogenud. Ajus mingi koht ütleb, mis on ja mis ei. Sundisin ennast ühe naisega alustama, aga sellest ei tulnud midagi välja. Eesti on väga sallimatu riik kõige suhtes, kaasaarvatud teistest rassidest inimesed võrreldes muu Euroopaga. Elan juba 12 aastat ühes teises ja paremas EU riigis. Reimo Metsale aga edu võitluses sallimatuse ja vihkamisega. Küsida oleks seda, et kas ikka peab neid paraade korraldama?

Pole ju korraldatud 2007. aastast alates. Miks Teid paraad häirib, miks laulupeo paraad inimesi ei häiri?

Kas on üritatud leida riiklikul tasandil toetust sellele, et teha teavitustööd ja võidelda iganenud arusaamaga, et homoseksuaalsus on haigus? On see reaalne, et sellist toetust kusagilt leida võib?

Minule teadaolevalt mitte, kuid vajadus on kindlasti olemas.

Kuidas on tagasisidega sinu e-mailile või Facebookis?

Positiivne, inimesed avaldavad tunnustust ja toetust.

Kas on sinuga mõned “kapis olevad” homod ka ühendust võtnud või oled saanud rohkem sõimata nii omade kui võõraste käest?

Omade seast ei ole küll keegi sõimanud, ega midagi pahasti öelnud, arukas kriitika on alati teretulnud.

Mida arvad mu välja käidud mõttest luua eesti kuulsate homode leksikon või portaal, kus oleks ilma naeruvääristamata või kommentaarideta üles loetletud kõik Eesti kuulsamad homod? Praegu on tegelikult sedasi, et mingeid sahinaid käib paljude endiste või praeguste kultuuritegelaste kohta, kuid kinnitanud või ümber lükanud on samuti vähesed homod. Ometi oleks ilmselt arusaadav sellisel juhul, et tegemist poleks mitte mingisuguse “propageerimisega”, vaid faktiga, mis aitaks sellisel juhul neid inimesi paremini mõista.

Ma ei usu, et inimese seksuaalsuse paljastamine on kellegi teise, kui tema enda, sügav isiklik asi.

Reimo, miks te ennast geiaktivistiks nimetate kui tegelikkuses olete ju heterofoob. Palun ausat vastust. Tänud.

Teie arvamus, mitte minu. Mina ei ole siin selleks et Teie veendunud arvamusi muuta, pealegi ei tunne Te mind, seega seda enam ei pea ma Teile aru andma oma arvamustest.

Küsimus: kui te tõepoolest suudate need kommenteerijad kohtu ette saada, kohtuotsus tuleb teie kasuks ja saate enda nõutud rahasummad (1000-1500 per nägu), siis mida te selle rahaga teete?

MTÜ Seksuaalvähemuste Kaitse Ühing leiab alati sellele rahale rakenduse. Kasvõi noortele geidele, kes on kodust välja visatud nende seksuaalse orientatsiooni tõttu, turvakodu loomiseks.

Kaugel on Eestis geide kooselu ametlik lubamine??? Ehk registreerimine???

Vastust saab anda justiitsministeerium.

Nii meil, kui ka mujal maailmas on nii, et vähemus allub enamusele. Siit ka küsimus. Miks siis seksuaalvähemuslased ei allu enamusele ja ei koli kappi tagasi?

Demokraatiat näitab see, kas vähemuste õigused on demokraatlikus riigis kaitstud või mitte. Mitte see, mida enamus tahab, ei ole demokraatia, vaid see, et kõikide ühiskonnagruppide huvid on võrdselt tagatud.

Kas need lihtsad inimesed, kes teid nii ohtlikult ähvardasid, on oma teod ka ellu viinud? Kui ei ole, siis ei ole need “ähvardused” ju tõsiseltvõetavad? Nagu tundub teie jutust, et paljud olid teid ja oma ähvardused isegi juba unustanud. Milleks J.O.K.K. meetodiga inimestelt raha välja pressite?

Kui nad oleks need ellu viinud, siis ma ei vastaks Teie küsimustele. Jumal tänatud, et ei ole ellu viidud. Ma loodan, et ma ei lõpeta oma karjääri nagu San Francisco abilinnapea Harvey Milk, kes hukkus kunagi homofoobi kuuli läbi.

Kas te mind esindaksite kohtus, kui seksuaalvähemusega kodanik mind kui heteromeest ahistas ning tegi mulle minu jaoks ebasündsaid ettepanekuid ja kui ma soovitasin tal rahulikult lahkuda, aga peale seda pettunult sõimas mind ebasündsate väljenditega või isegi ähvardas?

Küsimus on segane.