Kes ja millal otsustavad, kes lähevad Andrus Veerpalu õiguste eest seisma?

See otsus tehakse järgmisel nädalal ja me peame FIS-le teatama asja arutamisest osavõtvate isikute nimed.

Kas Andrus Veerpalu ise ka läheb?

Ka see küsimus otsustatakse järgmise nädala jooksul. Andrus Veerpalu annab kindlasti täiendavaid suulisi selgitusi - seda saab teha nii kohale minnes kui ka telefonikonverentsi vormis.

Kui mitmele inimesele ja kui pikalt on teil võimalus esineda Sloveenias?

Kehtiv regelement seda ei reguleeri, ajaliselt pole arutamise aeg piiratud.

Millal te saate kokku endapoolse paketi materjalidega? Kas see saadetakse FISile ette tutvumiseks?

Kõik, mida on vajalikuks peetud, on nüüdseks ära saadetud. Lisaks Andrus Veerpalu esindajate kirjalikule seisukohale (õiguslikule analüüsile) sisaldab meiepoole selgitus ekspertarvamusi ja Andrus Veerpalu enda seletust.