Arvele võetud lastest 1114 olid poisid ja 940 tüdrukud. Võrreldes 2009. aastaga vähenes arvele võetud vanemliku hoolitsuseta laste arv 130 võrra, vahendas BNS.

Valdav osa abivajavatest lastest võeti arvele Tallinnas ja Harjumaal. Kohtus vanemaõiguseta jäetud vanemate lapsi oli mullu 172, seda on 90 võrra vähem kui 2009. aastal.

Viimasel viiel aastal on vanemliku hoolituseta ja abivajavate laste arv järjest tõusnud. 2009. aastal saavutas see viimase 15 aasta kõrgpunkti.

1995. aastast peale on see arv alla tuhande langenud vaid 2005. aastal, mil võeti arvele 858 vanemliku hoolituseta ja abivajavat last.