Eesti riigi kutsel vaatles märtsis toimunud riigikogu valimisi rahvusvaheline organisatsioon OSCE/ODIHR. Valimiskomisjoni teatel olid OSCE hinnangud Eesti valimiste ja ka interneti teel hääletamise suhtes usalduslikud, kuid siiski tehti e-valimiste osas ka mitmeid tõsiseid märkusi ja ettepanekuid.

E-valimiste korraldamise osapooled teevad OSCE hinnangul head koostööd, kuigi muret teeb, et e-valimiste süsteemi töökindlust kontrollib riigikogu IT osakond ehk sisuliselt on valimiste korraldus ja kontroll mõlemad riigikogu enda käes, vahendab Eesti Päevaleht Online.

See võib OSCE hinnangul kaasa tuua olukorra, kus e-valimiste süsteemi töökindlusse ei suhtuta piisava kriitilisusega.

Kuigi OSCE hinnangul saab valimiskomisjon seaduse järgi e-valimiste tulemused kinnitada, ei selgu, mis tingimustel saab komisjon need kinnitama jätta. Samuti ei ole selge, kuidas ja mis alustel saab komisjon valijale teatada, et ta peab uuesti hääletama ja selleks valimisjaoskonda minema.

Veel jääb OSCE-le selgusetuks, miks ei avalikusta valimiskomisjon e-valimiste süsteemi eeltestimiste tulemusi. See suurendaks usaldusväärsust ja läbipaistvust.