Tarand on õppinud Tartu ja Bologna Ülikoolides ning on kümmekond aastat töötanud kõrge riigiametnikuna. Jahimehestaaži on Tarandil samuti kümmekonna aasta jagu, teatas Eesti Jahimeeste Selts (EJS) ETAle.

Tarand ütles, et on rõõmsalt üllatunud juhatuse otsusest. “Lapsepõlves püüdsid vanemad mulle õpetada, et inimene on looduse osa, mitte isand. Sestap tundus pakutav töö põhimõtte järgimiseks väga paljutõotav,” nentis Tarand. “Samuti olen veendumusel, et nn kolmandas sektoris tegutsevate ühenduste roll ja potentsiaal pole Eestis praegu piisavalt kasutatud ning loodan anda siin oma panuse.”

EJS soovib saavutada sarnast positsiooni ühiskonnas, nagu on jahimeeste organisatsioonidel paljudes põlise jahikultuuriga Euroopa riikides. Jahindus- ja keskkonnaalase teadlikkuse edendamine ning rahvusvaheline koostöö on eelduseks loodussäästliku mõtteviisi püsimiseks ning jahimeeste kui tõhusaimate looduskaitsjate huvide kaitsmiseks nii Eestis kui ka Euroopa Liidus.