Keskerakonna fraktsiooni seaduseelnõu eesmärk on isikuid paremini kaitsta lähisuhte vägivalla eest ning ennetada perevägivalla juhtumeid. Lähenemiskeelu paremaks kontrollimiseks näeb eelnõu ette elektroonilise valve kohaldamist.

Laanet tõi olukorra paremaks mõistmiseks näite kevadel tärkavast murust, millega koos tärkab ka malts ja rõhutas, et kui me ei hooli murust, siis ühel hetkel võtab malts võimust. „Kui laseme vägivallal tõkestamatult kasvada, siis hiljem on selle väljajuurimine juba tunduvalt keerulisem, kui mitte võimatu. Perevägivalla tagajärjed on aga korvamatud.”

Kehtiv seadus ei näe ette karistust kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu, ajutise lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu esmakordse rikkumise eest, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale.

„Eelnõuga sätestatakse karistus ka keelu esmakordsel rikkumisel, kui sellega ei põhjustatud ohtu isiku elule, tervisele või varale,“ rääkis Laanet. „Kui sama tegu pannakse toime vähemalt teist korda või sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse kuni üheaastase vangistusega.“

Eelnõu muudab lihtsamaks ka lähenemiskeelu tingimuste täitmise kontrollimise kasutades selleks elektroonilist valvet. Laanet märkis, et hetkel puuduvad Eestis praktilised turvameetmed lähenemiskeelu tagamiseks, mistõttu on viimase kolme aasta jooksul lähenemiskeeldu kohaldatud vaid 40 juhul.

Keskerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu läbis XI riigikogu koosseisus esimese lugemise.


Seaduseelnõu põhimõtete osas on 19. jaanuaril 2010 aastal toetust avaldanud ka valitsus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid