„Teravnev vaidlus Venemaa ja Eesti vahel pronkssõduri küsimuses on pälvinud haruldaselt teravat kriitikat Venemaa aadressil Soomelt, kes on tüüpiliselt tuntud oma ettevaatlikkuse poolest Venemaaga suhtlemisel. President ja välisminister on esinenud tugevate solidaarsusavaldustega, mida rõhutab viimase visiit Tallinna 2. mail. Venemaa saatkond Helsingis on kasutanud vaidlust mitte ainult hallaaja süvendamiseks Vene-Eesti suhetes, vaid ka järjekordse varjatud hoiatuse tegemiseks igasuguste Soome sammude vastu NATO liikmelisuse suunas,“ öeldakse USA saatkonna telegrammis.

USA esindaja kirjutab, et arvestades lähedasi geograafilisi, poliitilisi ja kultuurilisi seoseid Eesti ja Soome vahel, on pronkssõduri asukoha muutmisega seotud vastuolud Soomes tõsist kohkumust tekitanud. Venemaa karmid reageeringud Moskvas, Tallinnas ja ka rahvusvaheliselt on Soome pressis mitu päeva domineerinud. Ettevaatlikkuse ja diskreetsuse poolest kurikuulsad Soome ametnikud on reageerinud ebatavalise sõnakusega Eesti toetuseks.

Ainukese Soome ametnikuna, kes säilitas tavapärast liini suhetes Venemaaga nimetavad ameeriklased tollast peaministrit Matti Vanhaneni. Soome välisministri nõunik ütles aga ameeriklastele eraviisiliselt, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on asunud teadlikult ettevaatlikumale positsioonile kui Soome ning mõned teised on kutsunud üles Euroopa Liitu ühiselt reageerima.

USA kontaktisikud Soome välisministeeriumis ja Helsingi diplomaatilises korpuses väljendasid muret Venemaa saatkonna tujuka ja pahasoovliku käitumise üle. Sõjaväeatašeede pikalt planeeritud reis Moskvasse sattus ohtu, sest Eesti sõjaväeatašee viisataotlus lükati tagasi. Eesti saatkonda tabasid väikesed vandalismiaktid tundmatute isikute poolt ning Soome julgeolekuorganid suurendasid oma nähtavat kohalolekut.

„Soome ebaiseloomulikult tugev solidaarsusavaldus Eestile on uuelt valitsuselt selge märk kavatsusest Tallinna, ühte oma lähedasimat regionaalset ja Euroopa Liidu partnerit toetada. See tekitab aga ka üha suuremat muret terve hulga märkide üle, mis Venemaa poolt tulevad. Võttes arvesse soomlaste pikaajalisi eelistusi arutada keerulisi küsimusi Venemaaga suletud uste taga, on väga tervitatav näha Soomet asumas juhtrolli, kutsudes Euroopa Liitu üles karmimalt reageerima oma naabri kaitseks,“ öeldakse USA saatkonna telegrammis.