Teder ütles BNS-ile, et ei soovinud nimetada komisjoni liiget õiguskantsleri kantseleist, kuna õiguskantsler teostab põhiseaduslikkuse järelevalvet ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitset ja peab seega olema distantseeritud.

Tarand on tema sõnul sotsiaalse närviga inimene, kes on ka ise poliitikas olnud ja rahastamise teemadel sõna võtnud. "See annab asjale teatud proaktiivsuse. Kuna vastavalt seadusele on nimetatav komisjoni liige sõltumatu, siis ma loodan, et Kaarel täidab seda positsiooni aktiivselt," lausus ta ja lisas, et see, kui õiguskantsler ta nimetab, ei tähenda, et ta oleks komisjonis õiguskantsleri esindaja.

Asendusliikmeks nimetas Teder MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhi Asso Prii, kes on tema sõnul samuti erakondade rahastamise valdkonnaga kursis. "Arvan, et nad mõlemad sobivad komisjoni väga hästi. Elame, näeme, mida see komisjon üldse suudab ja saab teha," lausus ta.

Teder avaldas lootust, et komisjon läheneb rahastamiskontrollile laiemalt, mitte ainult formaalselt. "Komisjon peaks jõudma ju selleni, et hakatakse võrdlema tegelikke valimiskulusid nendega, mis on deklareeritud. Võimalik, et nad on täpselt samasugused, aga äkki ei ole. Ühiskonnal oleks vaja selles osas kindlustunnet," lisas ta.

Reformierakond on nimetanud komisjoni liikmeks erakonna kunagise aseesimehe, praegu eraettevõtluses tegutseva Meelis Atoneni ja asendusliikmeks Tallinna linnavolikokku kuuluva Ants Leemetsa. Isamaa ja Res Publica Liit on esitanud komisjoni liikmeks erakonna tegevjuhi Tiit Riisalo ja asendusliikmeks siseministri nõunik Kert Karuse. Keskerakonda esindab komisjonis liikmena Tallinna abilinnapea Taavi Aas ja asendusliikmena abilinnapea Kalle Klandorf. Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei ole omapoolseid liikmeid komisjoni veel esitanud.

Lisaks parlamendiparteide esindajatele ja õiguskantsleri nimetatud liikmele hakkavad järelevalvekomisjoni kuuluma ka vabariigi valimiskomisjoni ja riigikontrolöri nimetatud liikmed. Riigikontrolör on esitanud komisjoni liikmeks riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattsoni ja asendusliikmeks riigikontrolli direktor Tõnis Saare.

Erakonnaseaduse kohaselt tuleb riigikogu kantselei juurde loodava järelevalvekomisjoni liikmed viieks aastaks ametisse nimetada ühe kuu jooksul pärast riigikogu uue koosseisu volituste algust ehk hiljemalt selle nädala keskel. Seejärel kutsub riigikogu esimees kokku komisjoni esimese koosoleku.

Erakonnaseaduse nõuete järgimist kontrolliv komisjon saab muuhulgas õiguse teha erakonnale, valimisliidule, nende nimekirjas kandideerinud inimesele või üksikkandidaadile ettekirjutuse, kui nad pole esitanud õigeaegselt kampaaniakulutuste aruannet või selles esineb puudusi. Samuti võib ettekirjutus järgneda vastuvõetud annetuse kajastamata jätmisel või siis, kui keelatud annetust pole tagastatud või riigieelarvesse kantud. Ettekirjutuse täitmata jätmisel saab komisjon määrata kuni 6400 euro suuruse sunniraha.

Erakondade rahastamiskontrolli komisjoni otsustas riigikogu luua mullu novembris vastu võetud seadusega, mida toetasid Reformierakond, Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakond ja rohelised. Seni kontrollis erakondade rahastamist riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid