„Hea haridus on peamiseid sotsiaalse mobiilsuse ja tööhõive tagajaid. Kahjuks peab tõdema, et valitsuse tasandil pole senini tõsiselt hariduse ligipääsu probleemidega tõsiselt tegeletud,” ütles Maris Mälzer oma sõnavõtus, teatas üliõpilaskondade liit.

Mälzeri sõnul on väga tõsine probleem noorte tööpuudus, millega tegelemiseks puudub riigil hetkel konkreetne plaan.

“Oma tööealase elu alguses on suurem oht sattuda nö tööturu mõistes heitunute hulka. Euroopa tasandil räägitakse 5 miljonist töötust noorest kui kadunud põlvkonnast ning riigid on tegemas suuri pingutusi probleemi leevendamiseks. Eestis aga julgeb nii mõnigi arvamusliider noorte tööpuudust pseudoprobleemiks nimetada,” lisas Mälzer.

Samas rõhutas Mälzer, et kindlasti ei lahku noored Eestist ainult parema hariduse või töövõimaluste saamise pärast.

“Väga paljude jaoks ei sobi ka Eesti väga teravalt majandusele orienteeritud väärtussüsteem. Noored, kes hindavad tolerantsust, arvamuste paljusust ja võimalust aktiivselt ühiskonnas kaasa rääkida, on ka paraku üks grupp inimesi, kes tunnevad, et peavad nende väärtuste keskel elamiseks Eestist lahkuma.”