Rocca al Mare kooli (RAM Kooli) direktor Kaido Kreintaal rääkis Delfile, et kool on oma valiku juba teinud ja sügisel alustab õppetööd kolm 1. klassi 72 õpilasega.

„Meil on valikud tehtud,“ kõneles direktor, kelle sõnul oli neil sel aastal võrreldes eelmise aastaga kooli soovijaid rohkem – kokku umbes paarsada õpilast ehk ligi kolm last õppekohale. Direktori sõnul on võib seda seostada nii Talllinnas kui lähivaldades toimuvaga.

Kreintaali sõnul oli tänavu hästi palju avaldusi Harku vallast ja Kakumäelt, aga oli ka lapsi Viimsist ja kaugemalt.

Loosi ei tõmba

„Paraku me peame oma valiku tegema, loosi me ei tõmba,“ rääkis Kreintaal. „Pigem on katsed ikka teadmiste ja väärtuste äratundmises, mitte akadeemilised. Püüame ära tunda need pered, kellele meie pakutavad põhitõed on olulised ning kes on valmis ka ise neisse panustama. Paraku on neid peresid palju ja kahjuks peame paljudele eitavalt vastama.“

Kui kaks õpilaskandidaati olid võrdsete tulemustega, arvestas kool direktori sõnul õige pisut ka koolis õppivate vendade ja õdede olemasolu.

„Pigem me peame oluliseks ühiseid arusaamu sellest protsessist, mis siin toimuma hakkab,“ selgitas direktor õpilaste valiku põhimõtteid. „Me ei võta kooli mitte ainult lapsi, vaid peresid, kellele me suudame väärtusruumi ja keskkonna luua. Me püüame edasi viia seda, mida kodu on eesmärgiks seadnud.“

Et erakool peab ennast ise majandama ja riik toetab kooli õpetajate palga maksmisel, siis tuleb lapsevanematel tasuda ka õppemaksu, milleks 1. - 3. klassis on 26 000 krooni ehk 1661,70 eurot. Vanemates klassides kasvab õppemaks mõnevõrra, ulatudes gümnaasiumis 33 500 krooni ehk 2141,04 euroni.

„Ma olen ise seda meelt, et Eestis tervikuna peaks olema tugevad põhikoolid, kus põhikooliharidus oleks ühtlaselt tugev ja poleks vajadust sellise konkureerimise järele,“ selgitas Kreintaal oma põhimõtteid. „Tuleb teha tööd selle nimel, et kõik koolid oleksid head, kuhu tahetakse minna. Selleks kulub palju aega. „Kuni põhikoolini ei peaks olema rabelemist.“

Ehkki erakool võiks ju kasumi teenimise eesmärgil vastu võtta kõik kooli soovijad ei pea direktor seda võimalikuks, sest koolil lihtsalt pole selleks ruumi, kuid ta leiab ka, et optimaalse kooli suuruse on RAM Kool juba saavutanud.

„Meil on 700 õpilast, ma leian, et see on optimaalsuse piir,“ rääkis ta. „Kombinaat ei ole eesmärk, peab ikka olema kool, kus õpetajad teavad õpilasi nimepidi.“

Audentesel avaldusi rohkem kui mullu

Audentese erakooli algkooli büroo juht Kristi Tomingas rääkis Delfile, et kokku on koolile hetkel laekunud üle 70 avalduse, mis on rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. „Avalduste vastuvõtt kestab ning tuginedes varasemate aastate kogemusele kasvab avalduste arv kuni maikuu lõpuni," lisas Tomingas.

Tomingas ei usu, et avaldusi oleks rohkem sellepärast, et Tallinnas on paljudesse koolidesse vastuvõtukatsed, kuid neil sellisel kujul testimist ei ole.

„Audentese erakoolis toimuvad aprilli lõpus ja mai alguses lapse kooliküpsust hindavad vestlused, kus osalevad nii laps kui lapsevanemad. Vestluse käigus selgitatakse välja lapse loomupärased eeldused ja võimed, samuti arendamist vajavad oskused, millele esimestes klassides individuaalsemat lähenemist rakendada," rääkis ta.

Audentese erakoolis on õpilaste arvu piirmäär klassis 20. „Väikesed klassid on olnud Audentese erakooli üheks prioriteediks alates kooli loomisest. Meie eesmärgiks on hoida klassid väikesena, et õpetaja saaks igale lapsele vajalikul määral tähelepanu pöörata," selgitas Tomingas. Kõigi eelduste kohaselt avatakse sügisel kaks paralleelklassi.

Õppemaks Audentese erakooli 1. klassis on 2010 eurot. Spordisuunaga klassis lisandub tavapärasele õppemaksule spordipaketi maksumus 670 eurot, mis sisaldab lisaks kooli kehalisele kasvatusele ka treeninguid kolm korda nädalas tennise, ujumise ja kergejõustiku aladel.

„Õppemaksu esimene makse toimub peale õppelepingu sõlmimist maikuus ning ülejäänud osad proportsionaalselt õppeaasta jooksul augustist aprillini,“ täpsustas Tomingas.

Nõmme erakoolis on avalduste arv kahekordistunud

Nõmme erakooli sekretär Siiri Pajuste möönis, et 1. klassi astumise sooviga on avaldusi laekunud eelmise kevadega võrreldes peaaegu kahekordselt. Kui mullu alustas 1. klass 16 õpilasega, siis tänavu on kool juba 12 last vastu võtnud ning avaldusi on 40 lapse vanemalt.

Pajuste sõnul on ka üksikuid vanemaid, kes tõdevad, et laps ei osutunud valituks kooli, mis oli nende esimese eelistus, ja esitavad nüüd oma avalduse erakooli. „Enamus on siiski sellised, kelle jaoks me oleme esmane valik,“ sõnas Pajuste. Õpilasi on nii Tallinnast kui lähiümbruse valdadest ja ka Keilast.

Vanemad on ärevuses

Tema sõnul on lapsevanemate hulgas hästi palju ärevust tunda. „Vanemad helistavad ja küsivad infot, kas ja kui rasked on koolikatsed,“ kõneles Pajuste. „Tunda on, et nad on hädas, nad räägivad teiste koolide rasketest katsetest ja konkursist õpilaskohtadele.“

Nõmme erakoolis koolikatseid ei toimu, küll aga vaatluspäevad. „Meil on selline süsteem, et kahel päeval nädalal toimub meil eelkool ja laps tuleb sinna kahele vaatluspäevale,“ selgitas Pajuste. „Siis õpetajad vaatavad, kuidas ta loeb, kirjutab ja arvutab ja teiste lastega suhtleb. Lapsed, kes tahavad kooli tulla, osalevad nendes eelkooli tundides.“

Siiski ei saa kõiki soovijad vastu võtta. Maksimaalselt võetakse esimesse klassi 21 last. „Me oleme mõelnud, et kui tuleb rohkem soovijaid, siis võib-olla avame ka paralleelklassi,“ kõneles sekretär kooli võimalikust plaanist, mis oleks 1990. aastal tööd alustanud kooli ajaloos esmakordne. Siiani on 1.-9. klassini vaid üks paralleel.

Pärast põhikooli lõppu lähevad Nõmme erakooli lapsed aga väga sageli edasi õppima välismaale või kesklinna koolidesse. „Praeguse 9. klassi pealt on näha, et märtsis toimunud katsetel said päris paljud edasi näiteks reaalkooli, Gustav Adolfi gümnaasiumisse või inglise kolledžisse. Viimane võib sekretäri sõnul olla seotud sellega, et koolis algab 1. klassist inglise keele õpe.

Õppemaks Nõmme erakoolis on 1055 eurot õppeaastas ja see on ühesugune 1.-9. klassini.