"Suhteliselt immuunseks igasuguste skandaalide suhtes on vähemalt Lasnamäe põhielanikkonna silmis muutunud Edgar Savisaar. Aga põhimõtteliselt võib kõikidele eetiliselt küsitavate tegudega vahele jäänud avaliku elu tegelastele kujundada märtrioerooli. Piiriks, kus avalikkuse suhtumine
kardinaalselt muutub, on kohtulikult tõestatud süü, näiteks Villu Reiljani puhul," selgitas Rull.

Rulli sõnul meenutab Veerpalu karjääri kurb lõpp talle Kalevipoja kurba lõppu meie rahvuseeposes. "Kuid nagu eepose lõpus meile lubati, naaseb Kalevipoeg ükskord taas, et Eesti põlve uueks muuta. Ses mõttes loodan, et Veerpalu tiimi vaidlus dopinguproovide adekvaatuse üle viib mingi tulemuseni, mis lubab tal tulevikus olla jätkuvalt Eesti spordi üks suurkujusid."