Aruande kohaselt kulus Kristlikel Demokraatidel ajalehereklaamile ja trükistele 1935 eurot, mis kaetakse riigieelarvelisest eraldisest, liikmemaksudest ja annetustest. 1365 euro ulatuses arveid on erakonnal veel tasumata, vahendab BNS.

Kristlikud Demokraadid osalesid riigikogu valimistel 15 kandidaadiga, kelle poolt hääletas kokku 2934 inimest ehk 0,5 protsenti kõigist valijatest.

Kõik valimistel osalenud erakonnad ja üksikkandidaadid peavad esitama valimiskampaaniaks tehtud kulutuste ja kasutatud vahendite päritolu aruande riigikogu erikomisjonile ühe kuu jooksul pärast valimispäeva ehk hiljemalt 6. aprilliks.

Parlamenti pääsenud parteidest tegi praegustel andmetel kalleima kampaania 23 kohta saanud Isamaa ja Res Publica Liit, kes kulutas valimistele hinnanguliselt 1,3-1,4 miljonit eurot. 33 mandaati saanud Reformierakonnal kulus enda hinnangul kampaaniaks üle miljoni, 26 kohta saanud Keskerakonnal alla 800.000 ning 19 kohta saanud Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 400.000-500.000 eurot.