Uuelt valitsuselt ja ministrilt ootavad noored noortepoliitika nelja-aastase tegevuskava ning uue noorsootöö ja noortepoliitika strateegia koostamist, valimisea langetamist 16-eluaastani, koalitsioonileppes sisalduvat karjääriteenuste kättesaadavuste tagamist igas koolis ning noorte osaluskogude loomise toetamist riigieelarvest.

Liit peab oluliseks tulevasele ministrile südamele panna, et tema valitsemisalas on haridus-, teadus-, keele- ja noortepoliitika arendamine.

“Kahtlemata neist valdkondadest kõige mahukam on formaalharidus, ent minister ei tohi unustada, et lisaks haridusele ja teadusele on ta ka keele- ja noorteminister,” sõnas liidu juhatuse esimehe kohusetäitja Pille-Riin Raudsepp.

Noorte oskused ja teadmised ei pärine üksnes koolipingist

Noorteühendus peab oluliseks, et riik jätkaks noorsootöö rolli tunnustamist noorte toimetuleku toetamisel ning seeläbi ka noorsootööle ja noorteühingute tegevuseks mõeldud vahendite suurendamiseks võimaluste otsimist.

“Ühiskonnale on oluline teadvustada, et noorte oskused ja teadmised elus edukalt toimetulemiseks ei pärine kaugeltki mitte üksnes koolipingist," rääkis Raudsepp. "Noorsootöös osalevad noored on enamasti suurema kogemustepagasiga ning ka tööturul konkurentsivõimelisemad.”

Noorteühendused tunnustavad Lukast

Liit avaldab tunnustust lahkuvale haridus- ja teadusministrile Tõnis Lukasele ning riigikogu kultuurikomisjoni esimehele Peeter Kreitzbergile, kes noorte kaasamist erinevatesse aruteludesse olulisteks pidasid ning teadvustasid noortepoliitika olemasolu.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 57 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu.