Paet on Eesti kodanike röövimisele järgnenud päevade jooksul olnud korduvalt ühenduses nii kolleegidega Euroopa Liidu ja NATO partnerriikidest kui regiooni riikidest.

Välisministeeriumi andmetel jätkavad Liibanoni sisejulgeolekujõud info kogumist ja selle analüüsimist, et teha kindlaks röövitud eestlaste asukoht.