Välisministeeriumi andmetel on Liibanoni sisejulgeolekujõud jätkanud info kogumist ja selle analüüsimist, et teha kindlaks röövitud eestlaste asukoht. Liibanoni sisejulgeolekujõud jätkavad ka kogutud teabe analüüsimist, et leida kolm seni tabamata isikut seitsmesest grupist, kes viisid 23. märtsil läbi Eesti kodanike röövi.

Välisminister on jätkuvalt ühenduses partnerriikide kolleegidega, et arutada koostööd Eesti kodanike leidmiseks.