“Need eelnõud, mida ei jõutud lõpuni menetleda ja langesid koosseisu lõppemisega seoses välja, ei lähe uuele riigikogule üle,” selgitas riigikogu pressiesindaja Gunnar Paal Delfile. “Kui neid tahetakse menetleda, siis nad tuleb uuesti esitada samal kuju või täienduste ja muudatustega.”

“Uus riigikogu alustab puhtalt lehelt,” kinnitas Gunnar Paal.

Alates 2007. aasta 4. aprillist kuni tänavu 23. veebruarini pidas 11. riigikogu koosseis kokku üheksa istungjärku.

Oma ametiaja jooksul menetleti 556 seadust ja võeti vastu 99 otsust. Riigikogu tegi ka neli avaldust, kuid mitte ühtegi pöördumist ega deklaratsiooni.

Komisjonides vastu võetud 659 õigusaktist 103 võeti vastu majanduskomisjonis ja 107 rahanduskomisjonis. Teistes komisjonides vastu võetud õigusaktide arv jääb alla saja.