Keskerakond taotles XII riigikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide nimekirja registreerimise seadusevastaseks tunnistamist ja tühistamist ning hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist.

Erakond põhjendas esitatud kaebust riigikogu 25. veebruarist kuni 2. märtsini 2011 toimunud elektroonilise hääletamise puudustega. Riigikohus märkis, et elektrooniline hääletamine lõppes 2. märtsil ning valimiskomisjon tegi elektroonilise hääletamise tulemused kindlaks 6. märtsil. Seega, vastavalt seadusele lõppes elektroonilise hääletamise korraldamisega seotud toimingute vaidlustamise tähtaeg 5. märtsil ning elektroonilise hääletamise tulemuste vaidlustamise tähtaeg 9. märtsil.

Keskerakond elektroonilise hääletamise korraldamist aga vaidlustanud ei ole. Kohus leidis, et väidetega elektroonilise hääletamise korraldamise kohta ei saa vaidlustada hääletamistulemusi ega riigikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimise otsuseid.