„Keskerakonna kaebus põhineb asjaolul, et e-hääletus ei ole usaldusväärne ega kontrollitav ning selle protseduur ei ole ligilähedaseltki ühetaoline valimisjaoskonnas hääletamise protseduuriga,” selgitas Keskerakonna peasekretär Priit Toobal, „kaebuse esitamise tingisid suuresti Paavo Pihelgase rahuldamata jäetud kaebused, kus oli tõestatud, et e-hääletuse protseduuri on võimalik hääletaja teadmata manipuleerida.”

„Paavo Pihelgas tõendas nii vaatlejate ees kui ka telesaates „Pealtnägija”, et e-hääletamise tarbeks loodud valijarakendus on hõlpsasti manipuleeritav selliselt, et ei hääletaja ega ka VVK ei saa manipuleerimisest mitte mingil viisil teada. Reaalselt on võimalik, et valija e-häält ei edastatud, kuigi vastavasisulise teate hääletaja sai,” selgitas Toobal.

„Kui riik käituks sarnase loogika järgi ka tavavalimise puhul, piisaks piltlikult öeldes sellest, et riigis oleks tihedamalt asustatud kohtadesse valimispäeva hommikul paigaldatud ilma igasuguse järelevalveta kastid, kuhu valijad saaksid oma häält väljendavad paberilehed tuua,” tõi Toobal näite. „Olukorras, kus valimiste läbiviimise protseduuri puuduse tõttu puudub riigil kontroll ja informatsioon isegi selle kohta, kas valija poolt antud hääl on üldse antud ja kas see jõudis või ei jõudnud valimiskomisjonini, ei saa rääkida demokraatlikke põhimõtteid järgivate valimiste läbiviimisest.”

Toobal tõi välja, et otsuses Paavo Pihelgase kaebuse puhul leidis riigikohtu kolleegium, et võttes arvesse elektrooniliselt antud häälte osakaalu riigikogu valimistel, võivad rikkumised mõjutada oluliselt valimistulemust.

„Lisaks probleemidele seoses e-hääletamise ebaturvalisusega oli täiendavaks probleemiks asjaolu, et valijarakendus ei kuvanud teatud juhtudel kõikide kandidaatide nimesid,” lisas Toobal.

„VVK on tunnistanud e-hääletamisel antud hääled nõuetekohaseks vaatamata sellele, et hääletamise käigus ilmnes valijarakenduse töös olulisi puudusi. Seepärast palub Keskerakond Riigikohtul tunnistada kehtetuks Riigikogu XII koosseisu registreerimine ning tunnistada 2011. aasta valimistulemus kehtetuks,” lõpetas Toobal.