Volanen väidab, et armee ja politsei on Soomes valitsuse kontrolli alt väljunud. Eriti on poliitikutelt võimu ära võtnud sõjaväelased, kes on hakanud ise ennast juhtima, kirjutab Suomen Kuvalehti.

Endine riigisekretär kritiseerib muuhulgas viisi, kuidas sõjaväe juhtkond on seadnud kahtluse alla valitsuse ja peaministri volitused kriisiolukordades. Volaneni sõnul on kaitseministeeriumi ja seda abistava riigikaitse komitee ülesandeid laiendatud ilma diskussiooni ja poliitilise juhtkonna aktiivse heakskiiduta.

Volaneni hinnangul võib selline areng viia kogu riigivõimu militariseerumiseni.

„Soomes on tulnud võimule rahvusvahelistel missioonidel, NATO-s ja tugevate presidentide järgsel ajal arenenud tulemustele orienteeritud juhtide sugupõlv,” ütleb Volanen. „Selle esindajad peavad end julgeolekuküsimuste ekspertideks ja see meelitab kergesti mõtlema, et asju osatakse ajada ka ilma poliitikuteta.”

Juhtum, kus väljaõpetajana tegutsenud ülemleitnant sõimas president Tarja Haloneni ajateenijate ees kommunistiks, ei olnud Volaneni arvates üksik üleastumine.

„See oli ennekõike sümptom suhtumisest, mille puhul ei peeta meeles, et demokraatlikus riigis on kõrgeim võim kõrgeimal riigi institutsioonil,” leiab Volanen. „Sõjaväe juhtkond ja sõdurite väljaõpetajad peaksid nüüd peatuma ja järele mõtlema.”

Volanen kritiseeris julgeolekuvõime ka informatsiooni varjamise eest. Tema sõnul pidi Vanhanen näiteks kaubalaeva Arctic Sea kaaperdamise asjus sõna võtma väga puuduliku informatsiooni alusel.

„Politseivalitsus lihtsalt keeldus järgimast peaministri juhiseid ning andmast talle ja valitsusele informatsiooni,” meenutab endine riigisekretär 2009. aasta suve.

Volanen kardab, et poliitikute kõrvaletõrjumine viib kaitsejõududes maaväe ja territoriaalkaitse nõrgenemiseni. Näiteks maaväe operatiivseid brigaade on vähendatud kiiremini kui parlamendi heaks kiidetud kontseptsioonis ette nähtud. Sama on näha hangetele eraldatavas rahas.

Volanen väidab, et Soomes ei ole normaalset kriitilist ajakirjandust sõjaväe- ja politseisektorit puudutavates küsimustes. Politsei söödab oma usaldusajakirjanikke vihjete ja leketega ning sõjavägi kordusõppuste ja auastmetega.