"SDE on alates debati käivitumisest Eesti tuumajaama osas olnud äraootaval seisukohal ja selles osas pole me oma seisukohta muutnud. Meil on otsustamiseks liiga vähe informatsiooni, sest puuduvad vastused põhimõttelistele küsimustele jaamaga seotud ohutuse, riskide ja üliradioaktiivsete jäätmete ladestamise kohta. Kuniks need küsimused on vastuseta, SDE tuumajaama rajamisest ei toeta. Selline positsioon on ka meie viimases Riigikogu valimisprogrammis must-valgel kirjas," ütles Tammist Delfile.

Tammisti hinnagul mõjutab Fukushima tuumakatastroof ühelt poolt sotside seisukohta, ent teisalt ka võimalikku tuumajaama rajamise perspektiivi Eestis. "Paanika on halvim nõuandja ja esimese emotsiooni põhjal tehtud otsused pole kõige arukamad. Sestap peame õigeks oodata, millised on need põhilised järeldused, mida Rahvusvaheline Tuumaenergia Agentuur aga Euroopa Komisjon ennekõike juhtunust teevad," märksi ta.

Euroopa Liit viib läbi reaktorite stressitestid

Tammist teatas, et Euroopa Komisjon andis eile teada, et Euroopa Liidu 143 tuumareaktoris viiakse läbi stressitestid, mis peaksid selguse andma tuumajaamade ohutusest Euroopa Liidus. Ta lisas, et stressitestiga on lubanud liituda ka tuumajaamu omavad Euroopa Liidu naaberriigid – Venemaa, Türgi ja Shveits. "Stressitestid ise viiakse läbi sügiseks, peale mida teeb komisjon liikmesriikidele ettepaneku, millised saavad olema muudatused tuumajaamade ohutuse, turvalisuse ja jäätmete ladestamise regulatsioonides. Kõik see avaldab olulist mõju tuumajaamade rajamise plaanidele riikides, kus täna jaamu pole ning puudub kindlus, kas Eestis suudetakse karmistuvaid nõudeid täita."

Katastroof avaldab Tammisti sõnul mõju ka tuumatehnoloogiate arendajate soovile sellist energiatootmisviisi arendada riigis, kus varasem tuumaenergia kogemus puudub. "Samuti ei saa alahinnata katastroofi mõju avalikule arvamusele, mis peale Tshernobõli katastroofi viis referendumiteni mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis, kus otsustati tuumajaamade rajamisest loobuda."

"Eesti, koos ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikidega peab uue reaalsusega kohanema ning käivitama arutelu, kas varustuskindlust on võimalik tagada ilma uusi tuumajaamu rajamata," sõnas Tammist.

Tammist lisas, et Euroopa Komisjon teeb oma analüüsi teatavaks peale olemasolevate reaktorite stressitesti, ent energiavolinik Günther Öttinger leiab, et oluliselt tuleb suurendada tuumaenergiale alternatiivi pakkuvate allikate kasutuselevõttu, ennekõike taastuvenergiat. Vastavad ettepanekud Euroopa Liit energiapoliitikas teeb Komisjon aasta teises pooles.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid