Kuna õnnetuse täielik ulatus ja tagajärjed pole veel päris selged, on selle mõju tema sõnul praegu raske lõplikult hinnata. “Jaapani loodusõnnetus ja sellest tulenevad muud probleemid lisavad ebakindlust maailmamajanduse väljavaadetesse, mida juba varem mõjutas negatiivselt nafta hinna kiire tõus Liibüas,” ütles Luurmees Delfile.

Samuti mõjutavad maailmamajandust teistes Araabia-maades toimuvad kriisid, kiiresti tõusvad toiduainete hinnad, suhteliselt karmid talveolud USA-s ja Euroopas ning ka euroala võlakriisi pinged.

Luurmees märkis, et samas on maailmamajandus hetkel tsükliliselt üldiselt heas seisus ja majanduskasvu ootused positiivsed.

“Kasvuprognooside mõningane korrigeerimine allapoole on siiski tõenäoline, samuti sõltuvad edasised väljavaated kindlustunde taastumisest globaalsetel finantsturgudel,” ütles Luurmees.

Ta märkis, et Jaapani Nikkei 225 indeks on alates neljapäevast langenud 17,5 protsendi võrra ja müügilaine on suuremal või väiksemal määral levinud ka teistele peamistele aktsiaturgudele.