„Saatsite peaminister Andrus Ansipile aprillis 2010 kirja palvega end Nabala-Tuhala rindel toimuvaga kursis hoida,“ seisab pöördumises, teatas roheliste meedianõunik Katrin Mesilane.

„Kinnitasite seal oma veendumust, et keskkonnale võimalike suurte mõjudega projektide puhul, mis mõjutavad elukeskkonda väga mitmekülgselt, peab eelnema põhjalik analüüs ja arutelu. Lisasite ka, et “oma kodukoha asjade otsustamisesse tuleb alati kaasata piirkonna elanikud, see on kodanikuühiskonna eelduseks.“

Tanel Ots kirjutab, et rahva raha eest toimusid möödunud Riigikogu valimiste eel erinevais paigus kulukad arutelud, et välja selgitada, mis Eesti jaoks on kõige parem. „Loodame, et see polnud asjata, kui mõtlesime koos erinevate parteide saadikutega ajakirjanduse vahendusel, debattidel, valimisprogrammide ja valimislubaduste kaudu kaasa paljudel meie riigi jaoks olulistel teemadel,“ toonitas Ots ja märkis, et kodanikud soovivad neis aruteludes osaleda ka valimistevahelisel ajal. „Eesti rahvas on valimistel ära andnud oma hääle, kuid mitte oma mõtlemisvõime.“

Kirjas meenutatakse, et Andrus Ansip on mitmel puhul lubanud, et seni, kui tema on peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata. „Tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise,“ on kirjas ka Reformierakonna valimisplatvormis. Seda lubadust uskudes anti peaministri erakonnale valimistel suur hulk toetushääli ka kõnealuses piirkonnas.

„Vaid neli päeva pärast valimisi, 10. märtsil 2011, võttis valitsus vastu ehitusmaavarade arengukava, mis muuhulgas otsustab Tuhala Nõiakaevu ning veel tuhatkonna kodukaevu saatuse. Arvestab tundlikule Nabala karstialale 2200 hektari suuruse, kaheteistkorruselise maja sügavuse augu kaevamisega ja põhjaveetaseme alandamisega kuni 25 meetrit,“ selgitatakse kirjas.

Nabala Keskkonnakaitse Ühingu liikmeteks on 22 külaseltsi, piirkonna metsa- ja jahiseltsid, kes on koondunud sooviga oma kodukoha arengu juures kaasa rääkida. Tihedat koostööd on tehtud nelja vallavalitsusega üle maakonnapiiride. Tuhala Nõiakaevu ja Nabala karstiala toetuseks on antud üle 63 000 hääle. Eesti tuntud muusikud andsid oma toetushääle Nõiakaevu loitsu lauldes. „Kui see ei ole toimiv kodanikuühiskond, mida riik võiks partnerina kaasata, siis milline on? Kui need tegevused ja tuhandete inimeste pikaajalised püüdlused ei loe midagi, siis mis loeb?“ küsitakse avalikus pöördumises ja avaldatakse arvamust, et antud piirkonnas Riigikokku kandideerinud peaminister arvestas kogukonna häält üksnes sel määral, et ei julgenud Nabala saatust otsustavat ehitusmaavarade arengukava vastu võtta enne valimisi.

„Pole kahtlust, et korrektselt karstiala tingimusi arvestavad täiendavad uuringud kinnitavad veelgi suuremat keskkonnamõju antud piirkonnas ning tekkinud olukorras peab NKKÜ kõige õigemaks lahenduseks järgmist:
1) arvata Nabala maardla varud välja keskkonnaregistrist ja ehitusmaavarade kasutamise riiklikust arengukavast 2011-2020;
2) suunata ehitusmaavarade kasutamise riiklik arengukava 2011-2020 kinnitamisele Riigikogus vastavalt Säästva arengu seaduse prg. 12 lg.6,“ on pöördumises kirjas.

Pöördumises on kirjas ka Nabala-Tuhala sündmuste kronoloogia ning korratakse ka olulisemaid fakte Nabala lubjakivivarude kohta.

„Mõistame, et Teil, härra Vabariigi President seisab ees raske otsus,“ seisab saadetud kirjas. „Olete avalikult välja öelnud, et valitsuse moodustamist ei saa valimisvõidu puhul anda parteijuhile, kes naaberriigist segastel asjaoludel raha küsib. Sama raske südamega peate ilmselt otsustama valitsuse moodustamise usaldamise oma sõnu avalikult söönud ja rahvast ning ka oma erakonna valijaid petnud parteijuhi kätte.“