„Mõistame, et Teil, härra Vabariigi President seisab ees raske otsus. Olete avalikult välja öelnud, et valitsuse moodustamist ei saa valimisvõidu puhul anda parteijuhile, kes naaberriigist segastel asjaoludel raha küsib,“ kirjutab Nabala keskkonnakaitse ühingu nimel presidendile kirja saatnud Tanel Ots. „Sama raske südamega peate ilmselt otsustama valitsuse moodustamise usaldamise oma sõnu avalikult söönud ja rahvast ning ka oma erakonna valijaid petnud parteijuhi kätte.“

Ots märgib, et Eesti rahvas on valimistel ära andnud oma hääle, kuid mitte oma mõtlemisvõimet.

Peaminister pettis valijaid

Kirja saatkad meenutavad, et peaminister Andrus Ansip lubas vähem kui aasta tagasi oma kirjas kohalikele vallajuhtidele ja ajakirjanduse vahendusel avalikkusele, et niikaua, kui tema on peaminister, Nabala karstiala ei kahjustata.

Ka lubas Reformierakond oma valimisplatvormis tagada Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaevu säilimise. „Me uskusime seda lubadust ja andsime peaministri erakonnale valimistel suure hulga toetushääli,“ on Nabala keskkonnakaitse ühingu liikmed pettunud.

Reformierakond võitis valimised ning peaminister kogus Harju- ja Raplamaal 18 967 häält.

Vaid neli päeva pärast valimisi võttis valitsus vastu ehitusmaavarade arengukava, mis muuhulgas otsustab Tuhala Nõiakaevu ning veel tuhatkonna kodukaevu saatuse, arvestab tundlikule Nabala karstialale 2200 hektari suuruse, kaheteistkorruselise maja sügavuse augu kaevamisega ja põhjaveetaseme alandamisega kuni 25 meetrit, märgivad keskkonnakaitsjad.

Puudub vajadus

Nende ettepanek on arvata Nabala maardla varud välja keskkonnaregistrist ja ehitusmaavarade
kasutamise riiklikust arengukavast 2011-2020 ja suunata see arengukava kinnitamisele riigikogus vastavalt Säästva arengu seadusele.

Maardla vastu võitlejad viitavad keskkonnaministeeriumi andmetele, et Eestil ehituslubjakivi aktiivvaru on olemas enamaks kui 100 aastaks ka ilma Nabala maardlata.