Haridus- ja teadusministeeriumini jõuavad vaid üksikud teated vägivaldsetest õpetajatest. “Kindlasti on neid juhtumeid rohkem kui ministeeriumil teada, sest enamasti lahendatakse need konfliktid juba koolis. Vahetevahel harva läheb tarvis ka kohaliku omavalitsuse (see on siis linna või valla) sekkumist,” vastas ministeeriumi  kommunikatsioonibüroo konsultant Asso Ladva Delfi päringuile, kui palju on haridusministeeriumisse jõudnud kaebusi õpetajate vägivallast õpilaste kohta.

“Turvalise koolikeskkonna loomine on otseselt kooli direktori tööülesanne ning tark koolijuht lahendab probleemid enne kui need laia avalikkuse ette jõuavad,” lausus Ladva.