Suhtlemishäälikute ületarvitamisest on üliraske lahti saada, eriti kui ollakse pingelises otse-eetris. Seega oli kodune ettevalmistus korralik.

Savisaare manipulatsioonid osalejatega (ka positiivsed) olid professionaalsel tasemel. Hetkel, kui neisse lisandus huumorit, sai kaasväitleja sellest positiivse emotsiooni ja terve saade muutus inimlikumaks. Nn „dokumentide“ esitamine tuletas meelde Endel Lippmaa omaaegseid esinemisi Moskvas ja meil riigikogus.

Laari sõnaseadmise meisterlikkus on üldteada ja huvitavat teksti võinuks rohkem olla. Praegu kulus suur osa eetriaega valimisloosungite deklameerimisele. Diktsioonivead segavad endiselt, aga neid aitas seekord pehmendada emotsioonide väljendamine (huumor).

Ansipi manipuleerimine arvudega hakkas tüütama saatejuhte, rääkimata televaatajatest. Vähene emotsionaalsus ja arrogantne hoiak Savisaare suhtes ei tule taolistes debattides kasuks. Kui lisada veel suhtlushäälikute ületarvitamine ja kaitsehoiakus olemine, siis muutubki esinemine mitteveenvaks. Ansipil on palju paremaid esinemisi olnud. Võib-olla jäi pingelise töö tõttu ettevalmistusaega väheks?

Klenski möllamine diskrimineerimise teemal ei viinud kuhugi. Argumendid olid liiga üldised ja need ei tõmmanud saates osalejaid kaasa mõtlema.

Leito intensiivsus ja loosunglikkus on väikeparteile vajalik promo, vastasel korral ei teaks me neist midagi.

Lotmanilt oodanuks efektset kodanikupalga lahtiseletamist.

Võsu ja Blok ei oska tipppoliitikas väidelda.

Ajakirjanike hulgas tahtnuks näha kiire reaktsiooni ja sõnaseadmisega majanduseksperti. Praegu oli kommentaaride tase „meeldib, ei meeldi“. Pealegi on neid ajakirjanikke liiga tihti kuulda või näha. Pidage veidi pausi, saate puhata ja ennast laadida.

Autor on avaliku esinemise konsultant.