Viimasel nädalal on hea valimistava valvurid saanud varasemast rohkem teateid tava rikkumise kohta, kuid hinnete põhjal on halvemad rikkumised jäänud siiski varasematesse nädalatesse.

Vabaühenduste liidu EMSL eest veetava hea valimistava rikkumisi kommenteerivad tava vabatahtlikud valvurid ERR-i valimisveebis, koostades kord nädalas vahekokkuvõtteid, kus rikkumisi hinnatakse skaalal 1...5 - mida kõrgem hinne, seda enam on valvurite meelest ausa valimisvõitluse põhimõtete vastu eksitud. Viimase nädala ülevaate koostamisel osalesid Agu Uudelepp, Daniel Vaarik, Ivi Proos, Juhan Kivirähk, Marek Reinaas, Mari-Liis Jakobson, Sergei Metlev ja Sulev Valner.

Selle nädala edetabel:

7. koht: peaministri ja riigikogu esimehe suutmatus hoiduda vabariigi aastapäeva kõnedesse oma partei loosungite sissetoomisest - 2,7

Kuigi riigijuhid on poliitikud ja osalevad valimistel, ei peaks aastapäevakõned valimistava valvurite hinnangul olema kohaks, kus oma parteid kiita ja oponente laita. “On ebaeetiline kasutada oma ametikohta ning sellest tulenevaid avalikke esinemisi poliitiliste vastasseisude õhutamiseks,” kommenteeris politoloog Mari-Liis Jakobson.

6. koht: Keskerakonna telereklaam, mis mängib venekeelsete elanike hirmudele - 2,9

Reklaamis kõneleb uudistediktor vaevatud nägudega perekonnale, et Eesti on eurotsooni vaeseim riik 100 000 töötu, kõige madalama elu- ja pensionitasemega, mille katkestab telekat vaatav pereisa, virutades rusikaga vastu lauda ja hüüdes: “Aitab!”. Ka uudistediktor tõdeb, et aitab, ning kutsub inimesi valima Keskerakonda. Osa valvurite sõnul on tegu tüüpilise opositsioonipartei reklaamiga. Üliõpilase Sergei Metlevi hinnangul aga peegeldab reklaam Keskerakonna taktikat suhtlemisel venekeelsete valijatega rõhuda nende hirmudele ja madalale sotsiaalsele staatusele, mis on vastuolus hea tavaga.

5. koht: Keskerakonna sildid “Läksin valima. Valin Edgar Savisaart” (või mõnd muud Keskerakonna kandidaati), mida riputatakse inimeste koduustele - 3,1

Sel nädalal valimistava valvuritele tulnud kirjades on enim kaebusi selliste siltide kohta, mida kirjutajad nimetavad valeinfo levitamiseks enda kohta. “Minu jaoks on see privaatsesse tsooni trügimine ilma inimese loata,” ütles suhtekorraldaja Agu Uudelepp. “Sama, nagu paneks tänaval kõndivale inimesele nööpnõelaga selja peale sildi “Lähen Keskerakonda valima!””.

4. koht: Tallinna kesklinna sotsiaaltöötajad viisid koos infoga kodus hääletamise võimalustest oma klientidele ka kesklinna vanema Aini Härmi valimisreklaami - 3,3

Aini Härmi sõnul oli tegu sotsiaaltöötajate oma initsiatiiviga, mille ta palus lõpetada, kui sellest kuulis. Nõnda hindasid ka valvurid seda leebema hindega. “Pigem näitab see töökultuuri linnavalitsuses, kus ka lepingulised partnerid peavad oluliseks vabatahtlikult valimispropagandat teha, et tööandjale meelepärane näida,” kommenteeris sotsioloog Ivi Proos.

3. koht: Tuntud inimeste tõmbamine valimisreklaamidesse ilma nende nõusolekuta - 3,4

IRL-i nimekirjas kandideeriv Aivar Kokk reklaamib end Arnold Rüütli kiitvate sõnadega, mida viimane ei andnud oma sõnul avalikult kasutamiseks. Tallinna TV näitas filmi Edgar Savisaarest, kus esinenud inimesed rääkisid oma teada Savisaare juubelifilmi jaoks, teadmata, et seda kasutatakse valimisreklaamina. “See on nii valijate kui ka tsiteeritavate petmine,” ütles suhtekorraldaja Agu Uudelepp.

2. koht: Tallinna abilinnapea Eha Võrk ja linnaametnikud jagavad linna korraldatud töötutele mõeldud üritustel ka Eha Võrgu reklaame - 4

Hea valimistava valvuritele tuli kaebus seoses 18. veebruaril Mustamäel toimunud infopäevaga, Võrgu pildiga järjehoidjad on näha ka Lauluväljakul toimunud tööbörsil tehtud fotodel. Eha Võrk vastas meie järelepärimisele, et ei tema ega Keskerakonna reklaame ei ole jagatud. Valvurite hinnangul on siin tegu nii valimistava rikkumise kui ka vassimisega. “Võib isegi mõista kandidaate, kes kogemata või kogenematusest hea valimistava vastu eksivad ja oma vigadest õpivad,” ütles reklaamispetsialist Marek Reinaas. “Mitte kuidagi aga ei ole võimalik mõista Eha Võrgu käitumist, kes tahtlikult valimistava rikub ja seejärel küüniliselt veel selle kohta valetab. Topelthäbi.”

1. koht: Helme vallavanem Tarmo Tamm (SDE) saatis Põlva elanikele valimisreklaami, kus ei maini oma erakonda ega ametit, jättes seega mulje, et tegu on Põlva samanimelise linnapea reklaamiga, kes kandideerib samas ringkonnas Keskerakonna nimekirjas - 4,2

Segaduse ärahoidmiseks ei ole Helme vallavanem oma reklaamil midagi ette võtnud, pigem vastupidi - lendlehel, kus ta pöördub Põlva elanike poole, ei maini ta oma ametit, küll aga nimetab oma pikka kogemust omavalitsusjuhina. Puudub viide ka erakonnale, reklaam on hoopis tehtud tumerohelisele paberile, nagu tavaliselt Keskerakonna materjalid. “Helme vallavanemale ei saa Põlva elanike poole pöördudes tulla üllatusena, et seal on samanimeline küllalt populaarne linnapea,” ütles EMSLi juhataja Urmo Kübar. “See ei saa olla tööõnnetus või näpuviga, vaid teadlik soov valijaid eksitades hääli võita.”

Kuue kampaanianädala kokkuvõttes sai valimistava valvuritelt halvima hinde Tallinna abilinnapea nõunik Priit Kutser, kes kasutas Haapsalu lastekodupõlengut poliitsõnumite levitamiseks. Kõige enam jõudis valimistava “autahvlile” Keskerakond, kelle kandidaatidega seotud juhtumite koondhinne on suurem kui kõigil teistel erakondadel kokku.

Järgmist korda vaatleb EMSL heast valimistavast kinnipidamist 2013. aasta kohalikel valimistel. Hea valimistava valvurid soovivad kandidaatidele jõudu tava järgimisel ka viimastel valimis-eelsetel päevadel ning kutsuvad kõiki, kes veel pole valimas käinud, seda tegema 6. märtsil.