Keskuse juhatuse liikme Kari Käsperi sõnul pole erakonnad seni oma seisukohti piisavalt selgitanud. "Loodame, et tulevikus keskenduvad nii erakondade valimisplatvormid kui ka -debatt üha enam inimõiguste kaitse temaatikale," sõnas Käsper.

Küsitluse vastustest selgub, et mitmetes küsimustes on enamus parteisid ühel meelel. Näiteks toetatakse Eesti kandidatuuri ÜRO inimõiguste nõukogusse. Ühtlasi nähakse vajadust kiirelt ratifitseerida puuetega inimeste õiguste konventsioon ja selle fakultatiivprotokoll ning nagu ka inimõiguste keskus, ei toeta erakonnad lõivude kehtestamist Euroopa inimõiguste kohtusse pöördumisel.

Suurimad vastuolud puudutasid samasooliste partnerlust. Sotsiaaldemokraatlik erakond ning Keskerakond toetasid täielikult teistes Euroopa Liidu liikmesriikides sõlmitud samasooliste partnerluse või abielu tunnustamist Eestis, sellele olid vastu kristlikud demokraadid, IRL, Reformierakond ning Rahvaliit. Rohelised jäidselles küsimuses neutraalseks.

Küsitluse lõplikud tulemused avaldatakse aprilli lõpus koos inimõiguste keskuse poolt koostatud aruandega "Inimõigused Eestis 2010".

SA Eesti Inimõiguste Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset nii Eestis kui mujal.