Värsketel andmetel on Soome riigi pindala 390 903 ruutkilomeetrit, millest maad on 303 892 ruutkilomeetrit, ülejäänu moodustavad mereala ja siseveekogud. Üleeuroopaline koordinaatide süsteem ETFS-89 vastab senisest täpsemalt tegelikkusele ja vähendab kartograafilist moonutust, vahendas YLE.

Põhjanaabritel pole siiski põhjust end kitsamalt tunda, kuna maa kerkimise tõttu suureneb Soome pindala keskeltläbi seitsme ruutkilomeetri võrra aastas, mis muudab ka jaotust maismaa-, sisevete- ja merealade vahel.

Eesti maa-ameti kommunikatsioonijuht Andres Põld ütles Delfile, et Eesti kasutab samamoodi ETFS-89 koordinaatide süsteemi. „Eesti koordinaatide projektsioon on aga juba ka varasemast ajast kogu aeg arvestanud õigepindsust ja õigenurksust," lausus ta.

"Näiteks kõik merekaardid on õigepindsust arvesse võttes tugevasti moonutatud, ent samas õigenurksed. Eesti on pindalalt ka suhteliselt väike maa, seetõttu ei mängi maakera eripära meie puhul rolli. Ning seetõttu pole ka Eesti pindala arvestuslik suurus muutunud,“ selgitas Põld.

Kolm põhjust, miks Soomet on raskem kaardile kanda

Soome puhul on Põllu sõnul erinevus tingitud sellest, et ta on Eestist tunduvalt suurem maa, mis on pikalt välja venitatud põhja-lõuna suunas. Lisaks mängib rolli Soome ulatumine põhjapooluse lähedale, kus leiab aset maakera koondumine.

„Ehk siis kokkuvõtvalt öeldes — Soome puhul mängib rolli tema suurus, piklik väljavenitatus ja maakera eripära, mistõttu koordinaatide süsteemi ehk siis teatava mõõtesüsteemi rakendamine tekitabki anomaaliaid pindala arvestuslikus suuruses. Reaalselt Soome pindala suurus ei muutunud, muutus on tekkinud vaid erinevat mõõtmise metoodikat kasutades,“ rõhutas Andres Põld.

Eesti maismaapindala koos siseveekogudega on 45 227 ruutkilomeetrit, millest siseveekogud moodustavad kuus protsenti. Piki territoriaalmere välisjoont — mida mööda kulgeb riigipiir — arvestades on Eesti riigi pindala majandusministeeriumi andmeil 70 177 ruutkilomeetrit.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid