"Tavaliselt esitatakse need viimasel päeval," ütles esmaspäeval BNS-ile ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar. Ta märkis, et ringhäälingunõukogu nõunikuga on konkursi suhtes ühendust võtnud mitu tõsiseltvõetavat kandidaati. Nimesid ei soostunud ta ütlema.

ETV ja ER-i juhatuse liikmete ja esimehe kohale kandideerimiseks on viimane päev pabereid esitada kolmapäeval, 24. mail. Arvestatakse ka sama kuupäeva postitempleid.

Ringhäälingunõukogu koguneb laekunud pabereid üle vaatama neljapäeval. "Kuna post ei pruugi kohale tulla ühe päevaga, siis anname endale aru, et saame vaid esialgse pildi, kuna avaldusi tuleb ilmselt pärast juurde," lausus Sinissaar.

Neljapäeval otsustab ringhäälingunõukogu ka kandideerijate nimede avaldamise aja. Eesmärk on, et ei häiriks konkursi kulgu, märkis ringhäälingunõukogu esimees.

Ringhäälingunõukogu kuulutas välja konkursi ETV ja ER-i juhatuse liikmete ja esimehe kohale 11. mail. Seni on kinnitanud oma kandideerimist ER-i juhiks vaid Ain Saarna, kes on praegune ER-i peadirektor, avalikult pole ETV juhatuse esimeheks kandideerimist välja öelnud veel keegi.

Ringhäälingunõukogu sätestatud tingimustel nõutakse kandidaatidelt kõrgharidust ja juhtimiskogemust.

Konkurss toimub kahes voorus, esimeses osalemiseks tuleb esitada kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja essee, mis peegeldaks kandidaadi arusaamu avalik-õigusliku ringhäälingu arengust Eestis ja enda rolli juhatuse liikmena.

Esitatud materjalide põhjal valib ringhäälingunõukogu juhatuse esimeeste kandidaadid teise vooru, kus neil tuleb esitada oma tegevusprogramm ETV või ER-i juhtimise ja arendamise kohta.

Teise vooru pääsenutele annab ringhäälingunõukogu tutvumiseks ER-i või ETV praegust organisatsioonilist ja rahanduslikku seisu peegeldavad materjalid.

Teises voorus antakse esimeestekandidaatidele ka materjalid kõigi juhatuse liikmeteks kandideerinute kohta, esimeeste kandidaadid võivad ka täiendavalt esitada omi kandidaate juhatuse liikmeteks.

Juhatuse esimeeste ja liikmete kandidaatide tegevusprogramme analüüsitakse lõppvestlusel, seejärel teeb ringhäälingunõukogu otsuse.

Ringhäälingunõukogu peab ETV ja ER-i uue juhatuse kinnitama hiljemalt 1. juuliks, uute juhatuste volitused algavad hiljemalt 10. juulil, mil lõpevad ETV ja ER-i praeguse peadirektori volitused.

Avalik-õigusliku raadio ja telejaama juhatuse esimehed ja liikmed määrab ametisse ja kutsub ametist tagasi ringhäälingunõukogu, nendega sõlmib, muudab ja lõpetab teenistuslepingud nõukogu esimees vastavalt nõukogu otsusele.