Vabaühenduste liidu EMSL eest veetava hea valimistava iganädalasele "autahvlile" hääletavad tava vabatahtlikud valvurid kampaanianäiteid, mida jooksvalt ERR-i valimisveebis kommenteeritakse. Näidete puhul hinnatakse viiepallisüsteemis, kui kaugele on sellega valvurite meelest heast valimistavast mindud - hinne 1 tähendab, et probleeme hea tava rikkumisega pole ning 5, et tegu on väga tõsise hea tava rikkumisega. Selle nädala tulemuste koostamisel hääletasid Daniel Vaarik, Ivi Proos, Juhan Kivirähk, Mari-Liis Jakobson, Marek Reinaas, Sergei Metlev ja Sulev Valner.

5. koht: Jaanus Rahumägi (Reformierakond) valimisreklaam riigikogu kirjablanketil ja ümbrikus – 2,9 punkti

Otseselt heasse valimistavasse puutus reklaam sellega, et Rahumägi ei maini seal oma erakondlikku kuuluvust, mis valvurite hinnangul ei pruugi valijale olla enesestmõistetav, sest varem on Rahumägi kuulunud ka Res Publicasse. Tähelepanuväärsemaks peeti aga Riigikogu sümboolika kasutamist – kuigi kirjade toomise ja levitamise eest maksab mees oma kinnitusel ise, leidsid valvurid, et riigi sümboolikat on sobivam kasutada oma töö tegemiseks parlamendis, mitte enda tagasivalimise kindlustamiseks. Loe lähemalt: http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=224297

4. koht: Nõmme linnaosa korraldatud teatrikülastused eakatele, mille käigus jagati neile linnaosa vanema Rainer Vakra (Keskerakond) nimega kingitusi – 3,6 punkti

Kuigi eakatele kultuurielamuste pakkumine on valvurite hinnangul kiiduväärt ning tegu on viiendat aastat korraldatava ettevõtmisega, ületab hea maitse piire linnaosavanemast Riigikokku pürgija aktiivsus enda esiletõstmisel. Vakra nimega pöördumine oli trükitud juba teatripiletile, ta pidas kõne enne etenduse algust ning pärast seda said pensionärid tema nime ja pöördumisega linnaosa lipu. Vakra ütleb, et on oma linnaosa elanikke alati kõnega tervitanud ja teeb seda ka edaspidi. Loe lähemalt: http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=224593

3.-2. koht: Reformierakonna reklaam “2007. aastal läks napilt” – 3,7 punkti

Internetiportaalides avaldatud reklaamil jookseb tekst, kus kutsutakse inimesi valima, öeldes, et kui 1% eelmistel valimistel Reformierakonda eelistanud inimestest oleks hääletanud Keskerakonna poolt, upuks Eesti võlgadesse, käiks Eesti peaminister Moskvast raha mangumas ning Eesti pärast oleks maailmas piinlik. Ajakirjanik Sulev Valneri sõnul on selliste väidete esitamine kindlas kõneviisis valijate hirmutamine, mis on sobimatu ka arvestades, et eelmistele valimistele läks Eesti vastu Reformi- ja Keskerakonna koalitsioonivalitsusega. “Natuke vähem hääli Reformi- ja natuke rohkem Keskerakonnale oleks ilmselt tähendanud lihtsalt sama valitsuse jätkamist,” ütles Valner. “Kas sel juhul oleks Eesti uppunud võlgadesse? Ja kes oleks see peaminister, kes käiks Moskvast raha mangumas?" Reformierakonna peasekretäri Kristen Michali sõnul on tegu faktide, mitte hirmutamisega. Loe lähemalt: http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=224555

3.-2. koht: Keskerakonna reklaamid Tallinna linnaasutustes – 3,7 punkti

Hea valimistava valvuritele on teada antud Keskerakonna reklaamidest Tallinna linnavalitsuse infosaalis, Põhja-Tallinna linnaosa valitsuses ja Paljassaare 37 sotsiaalmajas. Hea valimistava kohaselt peavad avalikud vahendid, kaasa arvatud linnaasutuste ruumid olema võrdselt kättesaadavad kõigile kandideerijatele. Sotsioloog Juhan Kivirähk ütles, et neis ruumides vaid ühe, linnas ainuvõimu teostava erakonna reklaame nähes on põhjust võrdsetes tingimustes kahelda. Kui reklaamid on üles pandud aga ametnike või sotsiaalmaja haldajate omal initsiatiivil, on tegu nende osalemisega valimiskampaanias, mis on samuti hea tavaga vastuolus. “See sarnaneb olukorrale, kui näiteks postiljonid hakkaksid laiali kandma vaid oma poliitiliste eelistustega sobivat valimisreklaami, kõik muu aga sokutaksid prügikasti,” ütles Kivirähk. Loe lähemalt http://valimised.err.ee/index.php?Leht=ValimisteValvurid&Id=224557

1. koht: Tallinna abilinnapea nõuniku Priit Kutseri kommentaarid Twitteris, kus ta kasutas Haapsalu lastekodupõlengut oma poliitiliste sõnumite levitamiseks – 4,7 punkti

Kutser kirjutas põlengut kommenteerides: "Meid on niigi vähe siin Eestimaal ja nüüd on meid veel 10 võrra vähem! Eesti vajab võimuvahetust!" ja "Haapsalu lastekodu põleng on näiteks sellest, kuidas IRLi ja Reformierakonna valitsuse kärpekirves on laastanud Eesti sotsiaalsüsteemi." Hiljem eemaldas ta need kommentaarid ja asendas kaastundeavaldusega. Suhtekorraldaja Liisa Sveningsson Pasti sõnul on tegu märksa enama kui hea valimistava rikkumisega. “Linnaametnik on rängalt eiranud inimliku käitumise tavasid,” ütles ta. “Tegemist on ühiskonnas jagatud eetikanormi – lastega juhtunud õnnetusi mitte võimuvõitlusse kaasata – nii ränga ja šokeeriva rikkumisega, et oleks äärmiselt imelik, kui kiiresti ei järgneks sellise avalduse autori vabandust ja oma maksumaksja rahast ülal peetavast ametist lahkumist."

Selle, maksimumilähedase tulemusega (4,7 punkti 5-st) tõusis linnaametnik ka selle kampaania ajal hea valimistava rikkujate edetabeli absoluutsesse tippu. 4,3 punktiga järgnevad talle “Tallinn aitab” programmi kasutamine valimiskampaanias ning IRL-i otsus võtta kampaania-aktivistid nõunikena ministeeriumide ja maavalitsuste palgale.

Järgmine ning ühtlasi viimane edetabel avaldatakse 2. märtsil. Tähelepanekuid hea valimistava vastu eksimisest või ka silmapaistvalt heast järgimisest oodatakse e-posti aadressil info@ngo.ee.