Tegelikult on selline ühiskondlik kontroll hea, kuid kui ühelt osapoolelt oodatakse teatud normide järgimist, peaks ka valvuritöö lähtuma üldtunnustatud headest tavadest.

Roheliste nimekirjas kandideeriv Kaarel Tarand, kes samuti sinna “edetabelisse” sattunud on, kirjutab 15. veebruaril ERRi valimiste lehel: “Õigusriigi hea kohtutava (olgu siis kohtunikuks kohus, ajakirjandus või keegi muu) ei näe ette otsuse langetamist enne asjaosalise selgituste ärakuulamist. Aga seda viimast pole minu puhul juhtunud ei enne ega pärast otsuse langetamist.” Tõesti, hea valimistava valvuritel on tihtipeale kombeks oma oletustel põhinevaid arvamusi elik otsuseid avaldada enne teiste osapoolte käest kommentaaride küsimist.

Minul on ses mõttes läinud veidi paremini kui Kaarel Tarandil, sest minu käest küsiti selgitusi. Samas pean kahetsusega nentima, et valvurid pidasid vajalikuks küll kommentaari küsida, kuid seda tehti pärast oma oletustel (ilmselt maksis selle eest maksumaksja) põhinevate arvamuste avaldamist. Ei saa ju heaks tavaks pidada seda, kui oma ühepoolne seisukoht avaldatakse rahvusringhäälingu veebilehel teisipäeva õhtul, minult küsitakse kommentaari kolmapäeva pealelõunal, kuid esialgse arvamuse juurde jõuab see alles neljapäeva hommikul — siis, kui uudis on juba vana ja keegi enam seda ei loe, ammugi siis esialgset uudist refereerivad teised väljaanded. Loomulikult jäeti ka õhtuses ETV saates Ringvaade pealelõunal saadetud selgitused arvestamata.

Kusjuures Nõmme linnaosa tutvustav voldikut “Nõmme — linn linnas” (sisaldab linnaosa kaarti, vaatamisväärsuste ja vaba aja veetmise võimaluste tutvustusi), millega oli mul au viimasel korral tabelisse pääseda, levitatakse juba eelmise aasta lõpust ja koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga tõlgime selle turistide jaoks ka inglise, soome ja vene keelde. Sarnast infomaterjali annab linnaosavalitsus välja 2001. aastast, infot uuendatakse ja muudetakse iga kahe aasta tagant. Varem polnud see lihtsalt valimiste valvurite näppu sattunud, kuid nüüd seoti see kunstlikult ning üsna meelevaldselt eelseisvate valimistega ja teatati, kuidas Rainer Vakra on kuu enne valimisi sellise trükise teinud.

Kahjuks piirdub hea valimistava valvurite ajaarvamine ainult paari valimiseelse kuuga. Olen Nõmme linnaosa vanemana ametis olnud 2005. aastast. Hea tahtmise juures saab kõiki minu tegusid alates 2005. aastast seostada kohe-kohe saabuvate valimistega.

Kindlasti ei soovi ma kahtluse alla seada hea valimistava valvurite erapooletust, kuid samal ajal kui väga pingsalt teisi kritiseeritakse, jäävad tähelepanuta isiklikud tuttavad. Mulle jäi silma võimalik rikkumine, mis on seotud ühe nn valvuri Marek Reinaasi sõbra Juku-Kalle Raidiga. Juhtisin sellele ka hea valimistava peavalvuri Urmo Kübara tähelepanu, kuid senini ei ole ma vastust saanud.

IRL-i nimekirjas kandideeriv Juku-Kalle Raid kasutab ajakirjaniku positsiooni ka valimiseelsel ajal oma vaadete tutvustamiseks. Kuku raadios on eetris saade “Tegelikkuse KesKus”, kus eelmisel laupäeval (12.02) näiteks oli teemaks dalai-laama visiit Eestisse ning valimistel kandideeriv Raid andis saatejuhina hinnanguid peaministri otsustele seoses selle sündmusega. Olgu siinkohal öeldud, et sisulise poole pealt olen ma Juku- Kalle Raidiga sada protsenti nõus, kuid kas saate juhtimine valimiseelsel ajal ei lähe vastuollu hea valimistavaga?

Samuti oli mul märkus ajalehe Keskus suhtes, mille peatoimetaja on Juku-Kalle Raid ja mille väljaandmisega on seotud Marek Reinaas. Viimase lehenumbri juhtkirjas deklareerib Reinaas pidulikult, et Juku-Kalle Raid järgib head valimistava ning seetõttu selles numbris sõna ei võta. Vaatamata sellele leiab väljaandest siiski kirjutise, kus Juku-Kalle Raid ja Mart Nutt (IRL) üheskoos pardipraadi teevad. Siinjuures juhin veel tähelepanu, et Mart Nutt on poliitik, keda Raid näiteks Facebookis avalikult toetab. Toiduvalmistamine pole iseenesest riigikogu valimiste teema (kui mitte arvestada seda, et toiduainete hinnad järjest tõusevad), kuid kas sellise loo sattumine veebruarikuu numbrisse on lihtsalt juhuslik või oli see paketis järgmisel leheküljel ilmunud Mart Nuti valimisreklaamiga?

Autor kandideerib riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas.