“Üksikandidaate on lihtsam mõjutada,” rääkis Heidit Kaio. “Nad on ühe valdkonna spetsialistid ja me ei tea, millised on nende vaated teistes küsimustes.” Ta lisas, et igal juhul on mõttekam valida erakonda, sest näiteks IRLil on kaitseküsimustes samad põhimõtted kui üksikandidaat Leo Kunnasel, aga erakonda valides saab parema ja kompaktsema paketi.

Lauri Hussar lisas, et kolmapäevasest valimisstuudiost selgus ka, et üksikandidaatidel on üks teema, mida nad valdavad, aga kõrvalteemasid käsitledes tuli välja, et neil puudub teistes teemades kompetents.

“Mulle jäi mulje, et enamik üksikkandidaate kandideerib sellepärast, et loodavad saada tänu Indrek Tarandi varasemale võidule riigikokku,” sõnas Kaio.

“Minu küsimus on, milline on nende suutlikkus teha koostööd? Nad ei ole tegelikult sobivad tööks poliitikas, kui nad ei suuda erakonnas olla,” leidis ta, et üksikandidaatidel on uskumatu ambitsioonikus, et nende ideed on nii unikaalsed, et ei sobi ühegi erakonnaga.