Arengufoorumi teemadeks on ökoloogiliselt tasakaalustatud ning majanduslikult tasuvad tehnoloogilised lahendused XXI sajandi elukeskkonnas. Teemaderingi kuuluvad ka esteetilised investeeringud, ökoloogiline arhitektuur ja asjakohased tugisüsteemid nagu veepuhastus ja energeetika.

Ettekanded teevad Tõnu Mauring ja Marek Strandberg Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskusest, Rein Ahas Tartu Ülikooli Geograafia Instituudist, Ahto Oja keskusest SEI-Tallinn, Toomas Trapido ELFist ning arhitekt Erki Ristoja.

Foorumil saab ülevaate ökoloogilise majanduse võimalikkusest ning kasumlikkusest Eestis, rõhuasetusega just elamis- ja ehitamistehnoloogiatele. Kirjeldatakse erinevaid põhjusi, miks majandusmudeli säästlikumaks ja keskkonnale orienteeritumaks muutmine on möödapääsmatu ning missugused muutused sellist nihestust kinnitavad.

Mõisted ökoloogia ja ökonoomika on samatüvelised. Viimase paarisaja aasta inimtegevus on aga need mõisted teineteisest lootusetult lahku viinud ning vastanditeks muutnud. Üldjuhul arvatakse, et majandusprotsess ei ole ökoloogiline, kuid ehitamises ja elamises näib ökoloogilise lähenemise majanduslik põhjendatus võimalik.

Arengufoorumile on oodatud osalema planeerijaid, arhitekte, sisearhitekte, ehitajaid, riigi- ja omavalitsusametnikke, kinnisvarafirmasid ning vastavate erialade õppejõude ja üliõpilasi.

Lisainformatsiooni saab Eestimaa Looduse Fondist telefonil (27) 428 443 või e-post: terje@elfond.ee ning foorumile paluvad korraldajad registreeruda 22. maiks. Osavôtumaks on 120 krooni, üliõpilastele tasuta.